0
محتوای برقراری ارتباط موثر
برنامه ریزی عصبی کلامی اصفهان

برنامه ریزی عصبی کلامی چگونه دسترسی به ذهن ناهشیار را میسر می سازد؟

دستیابی به ذهن ناهشیار در برنامه ریزی عصبی کلامی یا علم nlp، نیمکره سمت راست نسبت به لحن، بلندی، کوتاهی و جهت صدا حساس است و اینها جملگی جنبه هایی هستند که می توانند به تدریج تغییر کنند. مغز سمت ...
آناگرام چیست؟ در اصفهان

آناگرام چیست؟ شخصیت شناسی 9 گانه یا اینیاگرام یا ایناگرام چیست؟

آناگرام در این مقاله قصد داریم شما را با علمی ترین،جذاب ترین، و جدیدترین شیوه شخصیت شناسی یعنی علم آناگرام آشنا کنیم و توضیح دهیم که آناگرام چیست؟ یكی از مشكلات اساسی انسان امروز، داشتن تضاد با خود می باشد. ...