09302033002
0
محتوای هدایت مغز با ان ال پی
Brain-Nerve-09

باورها و افکار ذهن شماست که دنیای شما را می سازد.

  ذهن شما ، شما را بوجود می آورد.   ذهن شما، از طریق باورها و افکار ذهن دنیایی را خلق می کند که شما در آن زندگی می کنید. دنیایی که در آن تمام شواهد و تجارب به حقایقی ...
Bilive

باور چیست؟ و نقش باور در ساختن هرچه بهتر دنیای امروزی ما چیست؟

 ایجاد باورهای جدید ساختار یقین   باور چیست؟ یکی از مهمترین جنبه هایی که بشر قادر به انجام آن است ایجاد و ساختن باورهاست. باورها آن چیزی هستند که اغلب افراد را در مشکلاتشان گرفتار می کنند. تا زمانی که ...