0
محتوای هومن مجرد زاده کرمانی
NLP Va Ijade Taghirate Sarie Fardi

کتاب NLP و ایجاد تغییرات سریع فردی از ریچارد بندلر و جان گریندر

کتاب NLP و ایجاد تغییرات سریع فردی   در این مقاله قصد داریم به معرفی کتاب NLP و ایجاد تغییرات سریع فردی با نویسندگی آقایان  ریچارد بندلر و جان گریندر بنیان گذاران nlp و با مترجمی آقای هومن مجرد زاده ...