ویژگی های تیپ شخصیتی 6 اینیاگرام یا شخصیت شناسی 9 گانه

ویژگی های تیپ شخصیتی 6

در این ویدئو برآن شدیم تا به ویژگی های تیپ شخصیتی 6 انیاگرام بپردازیم.

تیپ شخصیتی 6 جز دسته فکری و ذهنی قرار گرفته است و همانگونه که پیش تر هم اشاره شد، تیپ 6 از جنگ و دعوا اجتناب می کند و بر این باور است که با انصاف و برقراری عدالت می توان از جنگ و ستیز دوری کرد؛ او به منصف بودن خود و عدالت خود افتخار می کند.

آن ها شکاک و ترسو و به دنبال نوعی امنیت هستند که امنیت جان و سلامتی برایشان در اولویت است. به طوری که به صورت دوره ای سلامتی خود را ارزیابی می کنند و اگر این کار را انجام ندهند احساس می کنند دچار بیماری شده اند و همیشه نگران هستند.

امنیت خانوادگی و یک کانون امن در خانه اولویت بعدی آنها است که این کانون امن را در مرحله ی اول، نزد مادرش و در مرحله ی دوم، نزد فرزندان خود و احساس کند و به این ترتیب سعی می کند که یک فضای امنی را برای خود بسازد.

افرادی هستند که دارای صداقت بسیار بالایی هستند و از آنجایی که می خواهند همیشه همه چیز در صلح و آرامش باشد سعی می کنند که حتما صلح را به وجود بیاورند و در عمق وجود و رفتارشان این حس را دارند که اگر من در زندگی ام منصف باشم و عدالت را برقرار کنم، طبیعتا هیچ گاه دچار مشکل و جنگ و کشمکش نخواهم شد.

برای اطلاعات بیشتر درباره اینیاگرام

در همین ارتباط، می توانیم بپردازیم به این که چطور یک تیپ 6 در بخش دیگری از امنیت به دنبال امنیت مالی است. بسیاری از اشخاص تیپ 6 ترجیح میدهند که یک قرارداد کاری خوبی داشته باشند و حتی الامکان دارای یک کار دولتی و دستمزد مشخص باشند، چون باور دارند بهتر است، درآمدی ثابت و همیشگی داشته باشند تا این که بخواهند با ریسک های مختلفی که هیچ تضمین خاصی از نظر مالی برای آینده ندارد زندگی کنند.

تیپ 6 افرادی هستند وظیفه شناس و سعی می کنند مسئولیتی که به عهده شان گذاشته می شود را به خوبی انجام بدهند؛ آنها علاقه مند هستند عضو یک گروه یا مجموعه باشند و امنیت خودشان را توسط اشخاصی که انتخاب می کنند، تضمین کنند. به طور کلی اشخاص تیپ 6 انسان ها را به دو گروه تقسیم می کنند. گروه اول، دسته آشنایان و گروه دوم را غریبه ها تشکیل میدهند.

برای تیپ 6 بسیار مهم است که گروهی از آشنایان صمیمی را داشته باشد تا بتواند نسبت به این افراد، صمیمیتش را نشان بدهد و احساس کند که امنیت لازم را برای او به وجود می آورند. پس داشتن یک حلقه ای از افراد خودی برای تیپ 6بسیار مهم است، اگرچه هنگامی که میگوییم افراد خودی منظورمان خانواده و قوم و خویش و… نیست؛ یعنی گاهی اوقات می بینیم مثلا خواهر یا برادر در دسته ی افراد خودی نیستند؛ چون تیپ 6  اطمینان و امنیت خالی باید از این افراد جذب کرده باشد، جذب نکرده است؛ بنابراین خود تیپ 6  است که با توجه عمیقی که بر رفتار دیگران دارد، سعی می کند، دیگران را موردبررسی و او به این ترتیب اشخاص مورد اعتماد خود را انتخاب می کند.

تیپ 6 روی حس تله پاتی با حس ششمشان تکیه فراوانی دارد و همیشه در این فکر است که دیگران راجع به او چه فکری می کنند؛ زیرا افکار دیگران درباره ی او برایش بسیار اهمیت دارد.

برای آشنایی بیشتر با دیگر تیپ های شخصیتی انیاگرام

یک شک و تردید درونی پیوسته در وجود او هست که باعث می شود، همیشه رو راستی دیگران را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد و اگر متوجه شود به اندازه ی کافی روراست نیستند، خیلی زود از آنها فاصله می گیرد و آنان را در دسته ی غریبه ها قرار می دهد.

تیپ 6 در بررسی و تحلیل دیگران معیار خاصی دارد که این معیار خاص، برایش همراه با یکسری شناسه هاست و باعث می شود تشخیص بدهد فرد موردنظر در دسته خودی ها قرار می گیرد یا در دسته ی غریبه ها است.

هنگامی که او اشخاصی را جزء دسته خودی ها قرار می دهد، آماده است هر کاری برایشان انجام بدهد و البته از دیگران هم همین توقع را در برابر خود دارد؛ این در حالی است که او نسبت به دسته غیرخودی ها و غریبه ها فاصله می گیرد و به هیچ عنوان علاقه ندارد برای آنها کاری انجام بدهد و یا کمترین ارتباطی را با آنها برقرار کند. تیپ های 6 به طور کلی جزء دسته فکری ذهنی هستند و بیشترین فاصله را با دسته هیجانی دارند و همیشه درگیر کنترل کردن دیگران هستند؛ در کل افراد سردی به نظر می آیند.

برای آشنایی با دوره های حضوری اناگرام در اصفهان

1/5 ( 1 نظر )