0

درباره ما

خدمات

  • انجام فعالیت هایی برای گسترش امر مطالعه و کتابخوانی
  • برگزاری دوره های مدیریت زندگی
  • آموزش ان ال پی و توسعه مهارتهای فردی
خانه NLP ایران

جناب آقای نیکبد داوری
رئیس هئیت مدیره خانه NLP ایران
مستر و مربی رسمی NLP
کارشناس ارشد EMBA