درباره ما

www.nlph.ir

جناب آقای کوروش معدلی
بنیانگذار ان.ال.پی در ایران
رئیس هئیت مدیره کانون NLP ایران

www.nlph.ir

جناب آقای محمد داوری
رئیس هئیت مدیره خانه NLP ایران
نماینده کانون NLP ایران در اصفهان