0

هیپنوتیزم اریکسونی

-دوره برنامه ریزی اریکسونی

مدت دوره:50ساعت آموزش خودهیپنوتیزم و دگر هیپنوتیزم(12جلسه3ساعته)

هیپنوتیزم اریكسونی یك همراهی و همكاری است بین سوژه و عامل و در این رابطه عامل قدم اول را برمیدارد. این همراهی در حالت ترانس انجام میگردد و ترانس یك پدیدة كاملا طبیعی است.

هیپنوتیزم اریکسونی

چند مورد ازكاربردهای هیپنوتیزم اریكسونی

1 – ترك اعتیاد به مواد مخدر

2- لاغر شدن و بدست آوردن تناسب اندام

3- كسب آرامش و بازیافت خواب

4 – تقویت دروس و تحصیل

5 -از بین بردن استرسها و اضطرابها

6 – موفقیت در ارتباطات عاطفی و خانوادگی

7 – تقویت نیروهای فكری و ذهنی

8 – باز یابی نشاط و امید

9 – موفقیت در كار

10 – جایگزینی خاطرات نامطلوب

11 -از بین بردن ترسها

12- رفع بعضی از سردرد ها چنانچه ریشه فیزیولوژیكی و پاتولوژیكی نداشته باشد

13- جوان ماندن

14 – تقویت شتابها و كیفیات ورزشی