0

تماس با ما

 

نشانی موسسه : اصفهان _  صندوق پستی 139_81995

 

تلفن: 09302033002 _  ساعت تماس : 10 تا 12 و 16 تا 20

 

محل برگزاری کلاس های  حضوری : اصفهان – میدان آزادی- بلوار دانشگاه – کوچه شماره 5 (موذن صفایی) ساختمان مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان  

ایمیل: info@nlph.ir