0
محتوای دوره ان ال پی اصفهان
کتاب معادله جادویی

کتاب معادله جادویی از هال الرود و خلاصه آن_صوتی

کتاب معادله جادویی اثر هال الرود سخنران و مربی موفقیت آمریکایی است. اراد کتاب های متعددی نوشته است که به بازاریابان فروشندگان و کارآفرینان کمک می کند. یکی از معروفترین کتابهای صبح جادویی است که به ۲۷ زبان دنیا ترجمه ...