0

معرفی کتاب برنامه ریزی عصبی کلامی ( ان.ال.پی )

در این مقاله قصد داریم به معرفی کتاب برنامه ریزی عصبی کلامی با نویسندگی جوزف اکونور و جان سیمور و با مترجمی آقای مهدی قراچه داغی از انتشارات : نشر البرز می باشد.

در ادامه بخش هایی از کتاب معرفی کتاب برنامه ریزی عصبی کلامی ( ان.ال.پی ) را با هم مطالعه می کنیم.

انسانهای منطقی خود را با شرایط دنیا تطبیق می دهند. انسانهای غیرمنطقی دنیا را با خود تطبیق می دهند. به همین دلیل است که همه پیشرفتها به انسانهای غیر منطقی بستگی دارد. جرج برنارد شاو

وقتی تاریخ ثبت می شود با آوای منادی آخرین درمان معجزه گر، رجل سیاسی و معتذر وجه مشترک فراوان دارد. چگونه می توان جز این انتظار داشت؟

سنتهای کلامی در فرهنگهای بکر و هنوز مورد تهاجم درست نویسی قرار نگرفته هم اسباب راحتی و هم وسیله ای برای حق طلبی است:

راحتی به خاطر نظم و ترتیب و جریان آمرانه حوادث و حق طلبی و هماوردجویی برای نغمه سرایانی که شاهد اغتشاشی هستند که سرانجام باید با معیار و قدمت تاریخچه آهنگین آنها سازگار شود.

بدون تردید دیری نمی پاید که نسیان سعید، به یغما بر آنها فرود می آید تا بی تردید با تمام وجود آواز بخوانند.

گریگوری باتسون زنهار می دهد تا مواظب مثلث هالک تکنولوژی شدید ابناء بشر به جایگزین کردن مضامین مصنوعی (خیابانهای نیویورک به جای مظاهر فیزیکی زنده و طبیعی (جنگل آمازون) و برنامه ریزی هشیارانه (ذهن هشیار) بدون ایجاد تعادل در فرایند ناهشیار خود باشیم.

تام مالوی در داستان زیبای پرده فجر نظر چارلز داروین درباره “بقای بهترینها ” را اصلاح کرده، معتقد است اگر به جای این مفهوم از «بقای بهترها» استفاده شود از شدت اشتباه می کاهد.

اکونور و سیمور مصمم اند از ماجرایی ظالمانه داستانی منطقی بسازند. جنگلهایی که من و ریچارد (بندلر) در جریان بررسیهای خود سیاحت کردیم حیرت آور و وهم انگیز بودند و حالا این مردان خیرخواه نشانه هایی از یک باغ گل سرخ زیبا و آراسته را به تماشا گذاشته اند. هم جنگل زیباست و هم باغ سرخ جذابیت خود را دارد. . آنچه در این کتاب می خوانید هرگز اتفاق نیفتاده اما حتی در نظر من منطقی است.

جان گریندر دسامبر،

«علم ان ال پی» الگویی است که تجربه منحصر به فرد اشخاص از زندگی را توصیف می کند. این تنها یک راه برای اندیشیدن و سازمان دادن به پیچیدگی زیبا و عالی اندیشه و برقراری ارتباط در انسان است.

امیدواریم با وجود دو نویسنده، این توصیف از « ان.ال.پی NLP » از ژرفایی برخوردار باشد که اگر قرار بود تنها یک نویسنده آن را می نوشت از آن محروم می ماند.

عمق و ژرفا مشمول شرایطی است که با دو چشم نگاه کنیم. با یک چشم تنها دنیا صاف و یک بعدی به نظر می رسد.

معرفی کتاب دیگر درباره علم nlp