0

کتاب انیگرام یا تیپ شناسی 9گانه شخصیتها تالیف مهدی سررشته داری

کتاب انیگرام یا تیپ شناسی 9گانه شخصیتها

در این مقاله قصد داریم به معرفی کتاب انیگرام یا تیپ شناسی 9 گانه شخصیت ها با تالیف : مهدی سر رشته داری و از انتشارات : مهر اندیش بپردازیم.

در ادامه بخش هایی از کتاب انیگرام یا تیپ شناسی 9گانه شخصیتها را باهم مطالعه می کنیم.

انیگرام واژه ای یونانی است که از دو جزء انی(ennea) به معنای9(نه) و گرام (gram) به معنای نقطه تشکیل شده است و نامی است که بر یک نظام شناخت و نمادهای آن گذاشته اند. انیگرام خاستگاه نامشخص و اسرار آمیزی دارد و گفته اند که بازنمود همه فرایندهای مربوط به آفرینش و تجدید حیات است و آن را نوعی فن آوری یا سیستمی می دانند که برای خودشناسی، رشد روحی، و تحقق خود به کار می رود. انیگرام براساس ذات انسان، تیپ های شخصیتی و چگونگی تجلی هسته عاطفی انسان در قالب این تیپ های شخصیتی عمل می کند.

برای اشنایی با کتاب های بیشتر درباره انیگرام

خصوصیات تیپ های شخصیتی نه گانه

1کمال گرا

منتقد خود و دیگران است. معتقد است که فقط یک راه صحیح برای انجام کار وجود دارد. به علت ترس از اشتباه، از انجام کار طفره می رود.

در حالت سالم اش، یک قهرمان اخلاقی و یک منتقد سازنده است.

2  . امدادگر

همدلی و تأیید می طلبد. سعی می کند که کارها بدون کمک او انجام نشوند تا او را دوست داشته باشند و از او قدردانی کنند. خود را وقف برآوردن نیازهای دیگران می کند. آدم ها را با حیله وادار می کند تا مطابق میل او رفتار کنند. “خود” های متعدد دارد و به هر یک از دوستانش یکی از آنها را نشان می دهد. بسیار اغواگر است. در حالت سالم اش می تواند بسیار حامی و مراقب دیگران باشد.

3. توفيق طلب اجتماعی

می خواهد به خاطر موفقیت ها و کارآئی هایش به او علاقه داشته باشند. اهل رقابت است. مسحور تصویر خود به عنوان شخص موفق و توانا در رقابت هاست. خود واقعی و هویت شغلی اش را خلط می کند. کارآئی اش پیش از آنچه هست به نظر می آیددر حالت سالم اش اصالت دارد و از درون خود رهنمود می گیرد. خودش را دست می اندازد و معصومیت کودکانه دارد. خیرخواه و نیکوکار و واقعا فروتن است.

4. تراژیک رمانتیک

مسحور چیزهائی است که موجود و در دسترس نیستند. ایده آل او هرگز در اینجا و اکنون وجود ندارد. تراژیک، افسرده و مغموم است و طبع هنرمندی دارد. همیشه یا به فکر  معشوقی است که در کنار او نیست و یا به یاد دوستی است که از دست رفته است.در حالت سالم اش در زمینه شیوه زندگی خود بسیار خلاق است و  می تواند به سایرین  از طریق دردی که می کشند، کمک کند.متعهد به لذت بردن از زیبائی و زندگی پرشور است یعنی به زادن، سکس و مرگ متوجه است

5. ناظر – مشاهده گر

از لحاظ عاطفی از دیگران فاصله می گیرد. از حریم خصوصی خودش محافظت می کند و در گیر دیگران نمی شود. استقلالش مکانیسم دفاعی اوست. درگیر شدن با دیگران، تعهد دادن و پرداخت به نیازهای دیگران او را از رمق می اندازد. الزامات و تعهدات زندگی را از یکدیگر از مردم از احساسات و از چیزها جداست .در حالت سالم اش یک تصمیم گیرنده عالی، روشنفکر برج عاج نشین و کاهن ریاضت کش است

6. وفادار – پرسشگر

هراسان و متعهد به انجام وظیفه است. شک روح او را می خورد. طفره  می رود – فکر جانشین عمل می شود- از عمل کردن می ترسد چون وقتی اقدامش آشکار شد مجبور است که به مخالف خود حمله کند. ضد اتوریته است و حاضر است خود را قربانی کند و دست از هدف خود برندارد.  در حالت فوبیائی اش بین احساسات مختلف نوسان می کند. احساس می کند که تحت تعقیب است و وقتی در تنگنا قرار می گیرد، عقب نشینی می کند در حالت ضد فوبیائی اش همیشه خود را در تنگنا احساس می کند واز این رو به صورت متعرضانه به جنگ چیزهائی که از آنها می ترسد می رود.

در حالت سالم اش، روحیه تیمی عالی دارد، سربازی وفادار و دوستی خوب است. برای دسترسی به یک هدف و آرمان، طوری کوشش می کس که گوئی سود شخصی خود در میان است.

7.  خوشباش

پیتر پن – تا ابد  کودک -است. سطحی، ماجراجو و عاشق پیشه است و در زندگی بهترین ها را می خواهد، با تعهد، دادن مشکل دارد و می خواهد گزینه هایش را باز نگه دارد و از نظر عاطفی نشئه باشد. اغلب شادمان است و محیط اطراف خودش را به هیجان می آورد. معمولا کاری را شروع می کند ولی آن را به پایان نمی رساند.. در حالت سالم اش، یک ترکیب کننده خوب، تئوریسین و انسان رنسانسی است.

8- رئیس

بی نهایت حمایت گر است. به خاطر خود و دوستانش در مقابل دیگران قد علم می کند. اهل جنگ است و رویاروئی و برخورد را دوست دارد. حتما باید کنترل چیزها را در دست داشته باشد. خشم و قدرت خود را آشکارا نشان می دهد. برای مخالفانی که در مقابل او می ایستند و با او مبارزه می کنند، بی نهایت احترام قائل است، از طریق رابطه جنسی و  مبارزه رو در رو ارتباط برقرار می کند . زندگی او در همه زمینه ها با زیاده روی همراه است: همه چیز را بیش از حد می خواهد، شب زنده دار و پر سر و صداست.

در حالت سالم اش یک رهبر درجه اول است و به خصوص در رقابت ها عالی عمل می کند. می تواند حامی سر سخت مردم باشد. می خواهد امنیت زندگی دوستانش را تأمین کند.

9- میانجی

بلاتکلیفی ناگزیری دارد. کلیه نقطه نظرهای دیگران را می بیند بلافاصله امیال دیگران را جایگزین امیال خود، و اقدامات بی اهمیت جایگزین هدف های واقعی می کند . گرایش دارد که خود را از طریق  تماشای تلویزیون و صرف مشروبات الکلی بی حس کند. از نیازهای مر دم بیشتر خبر دارد تا از احتياجات خودش.

گرایش دارد که در عالم هپروت به سر برد و مطمئن نیست که آیا می خواهد در محلی و یا جزء گروهی باشد یا نه.با همه چیز موافق است و خشم خود را به طور غیر مستقیم نشان می دهد.

در حالت سالم اش یک میانجی عالی ، یک مشاور درجه اول ، یک مذاکره کننده ممتاز است و اگر به راه درست بیفتد بسیار موفق است.

برای اطلاعات بیشتر درباره انیگرام