0
محتوای پیش فرض های ان ال پی
رویکردهای نوین علم nlp

رویکردهای نوین علم NLP چیست؟و پایه گذاران این رویکردها چه کسانی هستند؟

منظور از رویکردهای نوین علم nlp چیست؟   در این مقاله تلاش کردیم تا معرفی مختصری از رویکردهای نوین علم nlp داشته باشیم.بتوانیم برای شما کاربران گرامی تعریف کنیم که رویکردهای نوین علم nlp چیست؟و پایه گذاران این رویکردها چه ...
تکنیک آنکراژ در ان ال پی اصفهان

تکنیک آنکراژ (Anchoring ) در ان ال پی چیست؟ چه کابردی دارد؟

آنکراژها Ancrage "آنکراژ" یا "آنکرینگ" که از نظر لغوی به معنای لنگراندازی است، از تکنیکهای  NLP است که می تواند به ما در تغییر روحیه یاری دهد؛ اگر چه بکار گیری یک تکنیک آنکراژ تأثیر بسیار فراتری را از تغییر ...
دانش ان ال پی در ان ال پی اصفهان

دانش ان ال پی زندگی و ذهن انسان را فرایندهای نظام‌مند می داند.

نگرشی بر پیش فرض های ( NLP ( Pressuppose در دانش ان ال پی در این مقاله تلاش کردیم تا با بیان اصول و قوانین دانش ان ال پی یا همان پیش فرض های ان ال پی هدفمند بودن زندگی ...