0

دانش ان ال پی زندگی و ذهن انسان را فرایندهای نظام‌مند می داند.

نگرشی بر پیش فرض های ( NLP ( Pressuppose در دانش ان ال پی

در این مقاله تلاش کردیم تا با بیان اصول و قوانین دانش ان ال پی یا همان پیش فرض های ان ال پی هدفمند بودن زندگی و ذهن انسان را مختصرا توضیح دهیم.

به طور طبیعی، برای استفاده از دانش ان ال پی ، به اجرای دستورالعمل هایی نیاز داریم که ما را در راه بهتر و صحیح تر استفاده کردن از آن یاری دهد و این امر، برای هر روشی یک اساسی دارد، مانند رعایت کرد مقررات راهنمایی و رانندگی که ما را در رانندگی بهتر یاری می دهد، در دانش ان ال پی هم باید با پیش فرض هایی nlp که در پایین می آید،

نگرش خود را نسبت به زندگی و مسائل مرتبط با زندگی به نوعی تغییر دهیم که همان نگرش تفکر آمیز است؛ یعنی با نگاه کردن با دیدی وسیع تر و بازتر که ما را در مسیر پیشرفت یاری می دهد.

به نظر من، رعایت پیش فرض های nlp به تنهایی می تواند زندگی را بسیار راحت تر و دلپذیرتر کنند، زیرا هر کدام از ما فکر می کنیم زندگی و نگرش به آن همان است که انجام می دهیم، در حالی که به قول شاعر

طور دیگر باید زیست و این امکان پذیر است. زیستن به نوعی دیگر به منزله رها کردن ارزش ها نیست، بلکه تنها راهی است که بتوان با ان مشکلات واقعی زندگی را به راحتی حل کرد و خود را اسیر مشکلات بی پایه و اساسی کرد که گاهی تعداد آنها و دردسرهای وابسته به آن بیشتر است و می توانیم نادیده بگیریم.

پیش فرض های nlp حتی ما را یار می دهند که بتوانیم پس از مدت ها زیبایی های زندگی را ببینیم و از نعمتهایی که به ما داده شده است، به بهترین شکل استفاده کنیم و خداوند را برای آن شاکر باشیم.

در واقع قوانین و اصول دانش ان ال پی  دستورالعملی است که ما را به یک نگرش جدید درباره ی آنچه می بینیم، می شنویم و حس می کنیم، می رساند. به نظر من این اصول برای همه ی کسانی که می خواهند موفق شوند و موفق باشند، لازم است. به طور کلی فکر می کنم همه ی ما باید به نوعی در سیستم فکر کردن خویش تغییراتی اعمال کنیم.

برای اطلاعات بیشتر درباره ان ال پی چیست و چه کاربردهایی دارد؟

اما در دانش ان ال پی مبحثی به نام نقشه ی شخصی داریم که در واقع این نقشه ی شخصی قلمرو تفکر و دید ماست. بنا بر نوع زندگی هر فرد نقشه ی شخصی وی بزرگ یا کوچک است. برای نمونه، فردی که تمام زندگی خود را در یک روستا با ۲۰۰ خانوار گذرانده است و در ارتباطات خود هم بسیار محدود بوده است، به مراتب با شخصی که در تهران زندگی می کند و با سیستم های ارتباطی مانند اینترنت با دنیا در ارتباط است، نقشه ی شخصی اش کوچکتر است.

هر چقدر نقشه ی شخصی ما بزرگتر باشد، منابع ما برای پیشرفت و موفقیت بیشتر است و ما بهتر می توانیم به توسعه ی فردی از هر نظر -مالی، علمی و…. دست یابیم.

امروزه بسیاری از انسان ها با کلاف درهم پیچیده ای که نتیجه ی افکار سردرگم آنهاست، روبه رو هستند و کوچکترین مشکل را سدی مستحکم می پندارند که مانع هر پیشرفتی است و آنچه مایه ی تأسف است، آن است که هیچ گونه فعالیتی برای تغییر این نوع تفکر یا گسترش همان نقشه ی شخصی نمی کنند.

بسیاری از مشکلات که بر اثر ندانم کاری ها با تفکر غلط افراد به وجود می آید، در اوایل نادیده گرفته می شود تا این که به یک مانع واقعی و بزرگی تبدیل می شود. این بی توجه ی گاهی به سبب غرور بی جا و یا وجود همان تفکر غلط و محدود است که اقرار به اشتباه را نوعی ضعف می پندارد و در این راه به جای پیدا کردن راه حل، بر راه اشتباه پافشاری می کنند.

برای مطالعه بیشتر درباره پیش فرض های ان ال پی

 

ذهن و بدن سیستم‌های به هم متصل  در دانش ان ال پی هستند

پیش فرض های nlp برگرفته از این اصل عبارتند از

1.در دانش ان ال پی فرایندهایی که در درون فرد و میان افراد و محیط رخ می‌دهند، نظام‌مند هستند.

بدن و جامعه و هستی اکولوژی واحدی از نظام‌ها و زیرنظام‌ها تشکیل می‌دهند که به طور متقابل با یکدیگر در تعامل هستند و در همدیگر تاثیر می‌گذارند.

2.جداسازی بخشی از نظام از بخش‌های دیگر ممکن نیست.

مردم نمی‌توانند در همدیگر اثر نگذارند. تعامل میان مردم حلقۀ بازخورد تشکیل می‌دهد به طوری که شخص از نتیجۀ کاری تاثیر می‌گیرد که خودش نسبت به دیگران انجام داده است.

3.نظام‌ها خودگردان هستند و به دنبال حالت پایداری و تعادل‌‌اند.

هیچ شکستی وجود ندارد؛ فقط بازخورد است.

4.در دانش ان ال پی هر پاسخ یا رفتار یا تجربه‌ای خارج از زمینه‌ای که در آن اتفاق افتاده بی‌معنی است.

هر رفتار یا تجربه‌ای ممکن است تقویت کننده یا محدود کننده باشد و به نحوۀ قرار گرفتن آن با توجه به اجزای بقیه نظام بستگی دارد.

5.تمام تعاملات درون نظام هم سطح نیستند.

آنچه در سطحی مثبت است در سطحی دیگر ممکن است منفی باشد. جداسازی رفتار از فرد مفید است. نیت مثبت، عملکرد، باور و از این قبیل را که مولد رفتار هستند، از خودِ رفتار جدا کنید.

6.در دانش ان ال پی تمام رفتارها در سطحی نیت مثبت دارند.

باید در زمینه‌ای درک شود که از دیدگاه فرد انجام دهندۀ رفتار تولید شده است بجای واکنش به ظاهر رفتار، واکنش به نیت رفتار، بسیار مفید و موثر است.

7.محیط و زمینه تغییر می‌کنند، رفتار ثابت، همیشه نتیجۀ ثابت نخواهد داد.

برای سازگاری موفقیت آمیز عضوی از نظام با بقیۀ نظام، داشتن میزانی انعطاف‌پذیری لازم است. این میزان انعطاف باید متناسب با تغییرات بقیه نظام باشد. در نظامی که پیچیدگی بیشتری وجود دارد، انعطاف‌پذیری بیشتری نیاز است.

منبع : کتاب nlp عملی دکتر کوروش معدلی

برای دانلود pdfچیستnlp