0

یادگیری nlp و آشنایی با خطوط زمان و کاربرد آن در nlp

شما چگونه زمان را به طور ذهنی علامت گذاری می کنید؟

در این مقاله قصر داریم در راستای آموزش ان ال پی ،معرفی دانش ان ال پی و با معرفی خطوط زمان در nlp ، گام دیگری را همراه شما دوست گرامی برای یادگیری nlp برداریم. خطوط زمان در nlp ، به توانایی شما در علامت گذاری زمان بر میگردد. ما درباره ی زمان به راههای بخصوصی فکر می کنیم.

تصاویر گذشته در مکانی متفاوت نسبت به تصاویر آینده قرار دارند. اگر پیرامون حوادثی که در گذشته اتفاق افتاده است، فکرمی کنید و حوادثی را در آینده تصور می کنید و به این نکته توجه کنید که در کجای فضای ذهنی شما جای گرفته اند. شما میتوانید یک خط خیالی از گذشته به آینده بکشید که آن خط زمانی شما خواهد بود.
به طور مثال، درباره ی مسواک کردن دندان هایتان در پنج سال پیش فکر کنید.توجه کنید تصویر در کجا حاضر می شود. سپس درباره ی مسواک کردن دندانتان در یک سال پیش فکر کنید. به مکان آن توجه کنید. دربارهای مسواک دندانتان در امروز فکر کنید.

مجدداً توجه کنید تصویر کجاست. درباره ی مسواک کردن دندانتان در یک سال پیش و سپس مجدداً در پنج سال پیش فکر کنید. متوجه می شوید هر تصویر کجا قرار دارد، میتوانید یک خط خیالی که تمام تصاویر را بهم متصل میکند خلق کنید. این خط زمانی شماست ونشان میدهد که شما بوسیله تجسم فضایی چگونه درباره ی زمان فکر می کنید.

برای آشنایی بیشتر با ان ال پی چیست و چه کاربردهایی دارد؟

ان ال پی اصفهان

عموماً دو نوع خط زمان اصلی وجود دارد.

  • یک نوع جایی است که زمان با آینده در جلوی شما و از گذشته در پشت شما و زمان حالی در درون شما گسترش یافته است. این حالت به عنوان در زمان بودن نامبرده میشود.
  • نوع دیگر زمانی است که گذشته در جلوی شما و در سمت چپ قرار دارد و زمان حال کاملا در جلوی شما و آینده در جلوی شما و در سمت راست قرار دارد.   این به عنوان “عبور زمان ” شناخته شده است.

در این دو حالت تفاوتهای بین استقرار خط زمان شما در این است که معمولا نوع برخورد شما با زمان متفاوت است. به طور مثال افرادی که زمان را بصورت “در زمان ” بودن علامت گذاری می کنند معمولا گذشته را خیلی به خاطر نمی اورند و اگر به خاطر می آورند، اغلب آنها را در پشت سر خود قرار میدهند. افرادی که تمایل دارند تا زمان را بصورت “عبور زمان” علامت گذاری کنند از سوی دیگر معمولا می توانند وقایع و رویدادها را براحتی به خاطر بیآورند و تمایل دارند تا کاملا وقت شناس باشند.

با یادگیری nlp ،خطوط زمان خود را کشف کنید.

• به زمانی فکر کنید که دندان خود را در پنج سال پیش مسواک می کردید و توجه کنید در کجا آن را مجسم می کنید.
• به زمانی که دندان های خود را یک سال پیش مسواک می کردید فکر کنید و توجه کنید در کجا مجسم می شود.
• به زمان حال بر گردید و تصور کنید دندانهایتان را همین حالا مسواک می زنید و توجه داشته باشید در کجا مجسم می شود.
• تصور کنید یک سال دیگر در حال مسواک زدن دندانهایتان هستید و توجه کنید
کجا مجسم می شود.
• تصور کنید پنج سال دیگر در حال مسواک کردن دندانهایتان هستید و توجه کنید در کجا مجسم می شود.
• یک خط خیالی از پنج سال پیش تا یک سال پیش و تا حالا و یک سال در آینده تا پنج سال در آیندہ رسم کنید. این خط زمان شماست.
• این خط را به آینده و گذشته بسط دهید.

نکته کلیدی اینست که یاد بگیرید چگونه درباره ی گذشته، حال و آینده فکرکنید را تغییر دهید. از این مطلب همان طور که الان هستید آگاه باشید، این که چطور شما زمان را تجسم می کنید تا آن آسانتر شود برای این که شما چگونگی احساستان را در مورد آن تغییر دهید.

حالا موضوعات مقدماتی تکمیل شد. این علم nlp  بر روی این موضوع تمرکز دارد تا چگونه تغییرات ناخودآگاه را با استفاده از مغز خود ایجاد کنید و یاد بگیرید بصورت متفاوتی فکر کنید. در اینصورت شما قادر خواهید به انجام این کارها با آگاه شدن از این که چگونه از کیفیت راههای حسی (تصاویر) در ایجاد تغییرات استفاده کنید و یاد می گیرید چگونه احساسات جدیدی خلق کنید و آنها را به افکار جدیدتان پیوند دهید.

 

اکنون که با یادگیری nlp و مطالعه این مقاله با خطوط زمان زندگی خود آشنا شدید،اولین گام را در راستای تغییر شرایط خود بردارید.گام دوم یادگیری nlp به صورت استاندارد و آکادمیک است که پیشنهاد می کنیم بدین منظور در دوره های nlp ،استاندارد و اکادمیک ثبت نام کنید.

منبع : “زندگی دلخواه خود را به دست آورید از ریچار بندلر”