0

معرفی برنامه ریزی عصبی کلامی ،مبانی نظری و کاربرد های شناختی رفتاری

در این مقاله قصد داریم به معرفی برنامه ریزی عصبی کلامی(NLP) مبانی نظری و کاربرد های شناختی رفتاری با تالیف : میثم سوار دلاور از انتشارات : ارجمند بپردازیم.

در ادامه بخش هایی از برنامه ریزی عصبی کلامی(NLP) مبانی نظری و کاربرد های شناختی رفتاری را باهم مطالعه می کنیم.

مقدمه

در بیان این مطلب ابایی ندارم که فردی که آموزش دیده علم nlp  در رویکرد ریچارد بندلر است قادر است به چه سطحی از زایندگی شخصی دست یابد. میثم سوار دلاور اولین نسل NLPer تعلیم دیده است که کتاب وی ریشه در تأثیرات عمیقی دارد که رویکرد بندلر بر وی گذاشته است.

در حالی که بسیاری از کارهای دیگر در رابطه با علم nlp تولید مجدد محصولات NLP از آنچه دیگران قبلا نوشته اند و تولید کرده اند هستند، این کتاب در نقطه مقابل این روند قرار دارد. ایده ها و مفاهیمی که در این کتاب آورده شده است با تحقیق بسیار، هم فکری خوب و هدف معینی بوده و نکات بسیار مهمی را برای متخصصین در بر دارد. نویسنده مذکور موضوع بسیار پیچیده، مفهومی و دشواری را انتخاب نموده و آن را بخش بخش و قابل درک کرده است.

با توجه به دامنه وسیع تجربیات و منابع موجود، میثم، نه تنها دیدی متعصبانه به رویکرد علم nlp ندارد، بلکه ایده های وی بسیار گسترده و مرتبط با موضوع بوده و در سطح جهانی قابل کاربرد می باشند، گفته هایی که تمامی آنها بر مبنای ادبیات و حقایق علمی است. در علم nlp کسی به حیله و نیرنگ نیازی ندارد. نادیده گرفتن ویژگی های فردی، خصوصیات اخلاقی، منابع، استعدادها و توانمندی های افرادی که در روند رسیدن به اهداف و سطوح بالاتر قابل انتظار تلاش می کنند خود یک تحریف محسوب می شود.

روش های مؤثر موجود در علم nlp را در اینجا می توان با صداقت و به طور کامل یافت. شاید برخی از این روش ها در زمانی خاص گیج کننده به نظر آید اما در بسیاری از شرایط لازم است که روند تفکر فرد را در قسمت هایی مبهم و در قسمتهایی شفاف ساخت تا به اهداف مورد نظر ذهنی در مورد وی رسید. بسیاری از راه حل های موجود وابسته به هدف خاصی می باشند که فرد به دنبال آن هاست.

پس در کنار بعد شناختی کار مؤلف مایلم به فصل «نوسان های ادراک» که با نظریه خودسازماندهی شخصی، گشتالت و … مرتبط است اشاره ای داشته باشم. این فصل دیدی را به ما می دهد تا بتوانیم ارتباط بین ادراک و عملکرد، حلقه های بازخوردی و سایکو سایبرنتیک و کمک به فرد برای ادامه حرکت پرپیچ و خم او به «حالتی» از ادراک که تولید کننده تفکر و عواطف توأما باهم است بر قرار کنیم.

 

همان گونه که بسیاری از ما در این زمینه آگاه هستیم و بسیاری از شما هم اکنون این مسئله را درک خواهید کرد؛ استرس در روزگار ما خالص نتیجه شرایط بیرونی است. بلکه تمامی آن نتیجه عمل ماست. اتفاقی در گذشته برای مان روی می دهد و آن را به دنبال خود و اکنون چیزی در زمان حال باعث تحریک ذهنیت آسیب روی داده در ذهن ما  می شود.

در کتاب حاضر بخش مربوط به جاذب ها، حالت های در نقش پذیری و آنکورها به صورت کامل این حرکات پویا را با دلائل آنها و به خصوص درمان های موجود توصیف می کند. این کتاب شما را از نوسان ذهنے تا ناپایدار کردن آن، در پیش گرفتن روند متفاوتی برای آن و در آخر به جایی که مسئله فقط به یک فرد خاص مربوط نمی شود پیش می برد. در حالی که دیگر قوانین برای مدل S→ R دو نقطه شروع و پایان را در نظر می گیرند، علم nlp تأکید بیشتری بر فرایندهای دارد که در قسمت → اتفاق می افتد و درون روند آن تئوری خود را بیان می کند؛ که از نظر رویکرد علم nlp قلب تغییرات فردی در آنجا قرار دارد.

تئوری مدل سازی شناختی این کتاب (فصل 6) که میثم قسمتی از تئوری ساختاری خود را نیز در آن آورده است برای ایجاد وضعیت های ذهنی که به منجر به تجربه تفکر و رفتارهای کارآمد می شوند طراحی شده است. چیزی که ممکن است آن را اینگونه بیان کنیم: “من می خواهم اما بهتر است فراموش کنم ” . با توضیحات ذکر شده در چنین کتاب هایی با ساختار مناسب تری باچالش های زندگی مان مواجه خواهیم شد.

علم  nlp  و مدل سازی در رابطه با یک امر ثابت نیست، بلکه تغییراتی پویا و با دوام در سطح ساختاری ذهن فرد ایجاد می کنند. جایی که هر امری در آن قابل تدبیر است. در این حالت فرد درک جدیدی از تصوری که نسبت به خود دارد می رسد. به حس کنجکاوی خود این امکان را بدهید که در این مبنای علمی واقع و در عین حال غوطه ور شود. با تشکر از دکتر ریچارد بندلر، میثم سوار دلاور و کسانی که در تولید این کتاب به وی کمک کرده اند.

دکتر جوزف آنتونی ونور هیپنوتراپ، متخصص برنامه ریزی عصبی کلامی ،نیوجرسی,  ۲۰۱۱

بخشی ار مقدمه کتاب

برای اشنایی با تجربیات فراگیران دوره های حضوری nlp اصفهان