0

علم nlp و زندگی منظم تر با برنامه ریزی عصبی کلامی

 

منظم تر بودندر زندگی با علم nlp

در این مقاله قصد داریم تا با  علم nlp  و تکنیک های ان ال پی به شما دوست و همراه گرامی کمک کنیم تا در زندگی روزانه خود شخصی یا اجتماعی نظم بهتری داشته باشید. هر کسی میخواهد منظم تر باشد، با این حال، اکثر مردم برنامه ریزی نمی کنند تا قادر به انجام آن باشند. آنها به بی نظمی هایی که در زندگی شان وجود دارد نگاه می کنند و به خودشان می گویند من باید برای رفع آن کاری بکنم و بعد احساس بدی پیدا می کنند و از انجام آن خودداری می کنند. در این موضوع رازی نهفته است. راز این است که باید به درون خودتان رجوع کنید و یک تکه ی کوچک از آن کار یا وظیفه را بردارید و به آن به صورت متفاوتی فکر کنید.

اگر به کمد خود نگاه کنید و آن را انباشته از خرت و پرت بینید، اولین چیزی که باید درباره ی این که چگونه از ذهن خودتان استفاده کنید این است که برای خلق یک نظم باید در آن بهم ریختگی بیشتری ایجاد کنید. شما باید همه چیز را از درون کمد بیرون بیاورید. باید هر چیزی را که می خواهید دور بریزید، از چیزهایی که می خواهید آنها را نگه دارید، جدا کنید. سپس باید تصمیم بگیرید چگونه می خواهید آنها را سر جایشان بگذارید، به طوری که به صورت منظم تری قرار گیرند.

شما باید این کار را انجام بدهید، خواه می خواهد مربوط به دست نوشته های تان باشد، خواه لباسهای درون کمدتان، یا کفش هایتان، یا وسایل درون آشپزخانه تان. شما باید وارد ذهنتان بشوید و قادر به برنامه ریزی باشید و سپس بروید و بی نظمی ایجاد کنید در این صورت همه چیز را بیرون خواهید کشید. این بدان معنی است که شما باید زمانی را برای انجام دادن آن کنار بگذارید.

شما باید طوری ذهنتان را تنظیم کنید که وظایف و کارهای رو به افزایشی را که می خواهید انجام بدهید واقعأ به اتمام برسانید. اگر به کمد لباسهایتان حمله ور شوید و هر تکه اش را به طرفی بیاندازید، وقتی سرکار می روید و به خانه باز می گردید و مشاهده می کنید که همه چیز بهم ریخته است آن وقت شما آشفته خواهید شد.

شما باید این کار را بخش بخش انجام بدهید و مطمئن شوید که با زندگی شما همخوانی دارد. شما باید زمانی را به انجام کاری اختصاص بدهید و سپس در انتها بگویید که احساس عالی دارید و هر روز کارها را را آسانتر کنید. سپس به خودتان نگاه کنید که در آن جهانی زندگی می کند که گنجه ی لباس تمیز می ماند، و کفشهایتان را در جایی که به آن اختصاص دارد، قرار می دهید، و نگاه می کنید که دوست داشتنی به نظر میرسد. شما باید هر نوع نظمی را که می خواهید در زندگی خود خلق کنید ببینید.

سپس باید پشتیبانی شوید و تصمیم بگیرید، برای این که به آن نقطه برسم، من باید این بی نظمی را ایجاد کنم و به همین منظور این مقداری وقت می گیرد. بنابراین خودتان را می بینید که وارد بی نظمی ها می شوید. اگر فکر نکنید که از فرآیند انجام کارها لذت میبرید، به این دلیل که شما به این حقیقت فکر می کنید که میتوانید تنیس بازی کنید. و یا به ساحل بروید، البته رنج خواهید کشید.

در این مقاله قصد داریم تا با علم nlp به شما دوست و همراه گرامی کمک کنیم تا زندگی منطم تری را نسبت به قبل داشته باشید. علم nlp با تقویت مهارت های ذهنی شما و با آموزش ارتباط بهتر با ضمیرناخودآگاه خود شما را در این مسیر کمک اشیانی می کند.

برای اطلاعات بیشتر درباره nlp چیست و چه کاربردهایی دارد؟

اگرچه به آنها بصورت مرحله ای فکر کنید به صورتی که آنها را به بخش هایی تقسیم کنید – در این صورت بخشی را خواهید داشت که به اتمام می رسانید و مطمئن می شوید هر چقدر به انتهای کارتان نزدیک تر شوید احساس بهتری دارید – در این صورت آن کار متفاوت خواهد بود. اولین چیز آنست که باید همه چیز را بیرون بکشید و سپس دسته بندی کنید و سپس برنامه ریزی کنید که چگونه آنها را سر جایشان قرار دهید.

خوب نیست که همه چیز داخل پارکینگ را بیرون بیاورید و ندانید چه کاری باید با آنها انجام بدهید. اگر به طور ذهنی برنامه ریزی نکنید، در این صورت از نظر ذهنی منظم نیستند در این صورت خلق یک نظم در بیرون سخت تر میشود. به همین خاطر است که بعضی از افراد خیلی مرتبند. بعضی از افراد را مشاهده می کنید که به صورت غیر عادی همه چیز را مرتب میکنند بصورتی که اگر یک چنگال در محل خودش نباشد، آنها آن را از زور ناراحتی پرتاب

می کنند. آنها بیش از حد برنامه ریزی می کنند. هر وقت که برنامه ریزی بیش از حد یا کمتر از حد کرده باشید، در حقیقت برنامه ریزی مناسبی نکرده اید. بنابراین چیزی که نیاز دارید تا انجام بدهید این است که قادر باشید تا یک برنامه ریزی حقیقی بکنید. این نوع برنامه ریزی باعث میشود که شاد به نظر برسید و خوشحال بمانید. ترفندی که بکار میبریم این است که آنقدر به آن نگاه بکنیم که آرزویش را بکنید.

شما آن را به طرف کیفیت راه های حسی قوی ترین آرزوهای تان می کشید و به سمت انجام آن حرکت می کنید. مطمئن می شوید که هر قطعه مجزا از برنامه، مطابق با برنامه ی زمان بندی شما است و زمانی که انجام میشود، احساس خوبی دارید.

برنامه ریزی شما باید راهی برای حفظ آن داشته باشد به طریقی که برنامه را با انجام دادن مجدد و مجدد کارها به پایان نرسانید. به جای آن برنامه از خودش محافظت کند. شما میتوانید منتظر بمانید تا زمانی که اتومبیل تان کاملا کثیف شود و یا میتوانید آن را بر اساس این قانون عمل کنید که اگر کمی هم کثیف شد بشویید.

این موضوع بشما خاطر نشان میسازد که آن را از میان گل و لای مثل اتومبیلهای دو دیفرانسیل نخواهید راند. با این حال اگر آن را از میان گل و لای عبور دهید، بایستی با پاشیدن آب روی آن را تمیز کنید قبل از این که گل و لای سخت شوند، درست همان کاری که شما با خودتان می کنید.

شما منتظر نمی شوید تا کاملا بوی تعفن و یا به طرز وحشتناکی کثیف شوید و بعد خودتان را بشویید. شما بر یک پایه منظم به حمام می روید. شما از خواب بلند می شوید و سپس به حمام می روید و بعد دندان های تان را مسواک می زنید. این یک کشمکش نیست، بلکه یک عادت خوب است.

اگر برنامه ریزی کنید که عادات خوب داشته باشید در این صورت شما میتوانید و اگر برنامه ریزی نکنید، عادات خوب را بدست نخواهید آورد. اگر باور دارید که کار سختی است، در این صورت تبدیل به کار سختی خواهد شد و اگر باور دارید که یک امر طبیعی در زندگی است، در نتیجه ساده خواهد شد. من پیشنهاد می کنم که کارها را ساده تر کنید به جای این که

برنامه ریزی کنید تا پیچیده و سختشان کنید، به خاطر آن که اگر طوری برنامه ریزی کنید که سخت شوند در این صورت سخت خواهند شد. اگر روی آنها برنامه ریزی کنید و باور داشته باشید که ساده است، در این صورت ساده تر خواهد شد.

 

دستیابی به نظم بیشتر با شیوه  nlp

1- هر ناحیه ای از زندگی تان را که میخواهید منظم تر باشید، در نظر بگیرید و به این امر فکر کنید که دقیقا چگونه می خواهید، قضایا را سازماندهی کنید. برای این کار زمان کافی در نظر بگیرید.

۲- تصور کنید که همه چیزها را برمیدارید و به آنها فکر می کنید و سپس آنها را در بخشها و قسمتهای متفاوت دسته بندی کنید. خودتان را تصور کنید که آنها را دسته بندی می کنید و آنها را در یک سیستم منظم قرار میدهید. خودتان را تصور کنید که از این فرآیند لذت می برد.

۳- هر چیزی را تجربه کنید و بردارید و سپس آنها را در دسته بندی های متفاوتی که معین کرده اید، جای دهید. سپس هر چیزی را در یک نظم جدید قراردهید.

۴- نظامی را مشخص کنید که از طریق آن شما بتوانید هر چیزی را منظم نگاه دارید و خودتان را بر یک اساس منظم مورد ارزیابی قرار دهید.

منبع : کتاب زندگی دلخواه خود را به دست آورید از ریچارد بندلر

در این  مقاله سعی کردیم به شما دوست و همرا گرامی توضیح دهیم که چگونه با تکنیک های ان ال پی و علم nlp می توانید مدیریت بهتری بر نظم امور روزانه خود داشته باشید. با یادگیری علم nlp  یا برنامه ریزی عصبی کلامی در مسیر زندگی موفق تر سریعتر گام بردارید. چرا که بیشتر تمرینات nlp بر ارتباط با ضمیرناخودآگاه انسان و قدرت نامحدود ضمیرناخودآگاه nlp  پایه گذاری شده است.