0

کتاب اینیاگرام دریچه ای به فراسوی شخصیت از ریچارد ریسو و راس هادسون

کتاب اینیاگرام دریچه ای به فراسوی شخصیت

 

در این مقاله قصد داریم به معرفی کتاب اینیاگرام دریچه ای به فراسوی شخصیت با نویسندگی: دان ریچارد ریسو و راس هادسون و مترجمی : وجیه اله گلنواز  و  دکتر مسعود حسین یاری از انتشارات : ارجمند بپردازیم.

در ادامه بخش هایی از کتاب اینیاگرام دریچه ای به فراسوی شخصیت را با هم مطالعه می کنیم.

شناخت تیپ های شخصیتی ۹گانه (اینیاگرام ) می تواند به ما کمک کند تا بدانیم چه چیزی در رفتار طرف مقابل، ما را سردرگم می کند. نشان می دهد که چه چیزی برای ارتباط مؤثر و حل تعارض درون فردی و بین فردی لازم است. هم چنین فهمیدن آن به ما کمک می کند تا پذیرش و همدلی بیشتری در روابطمان و نیز آگاهی بیشتری در محدودیت های زمانی و مکانی به دست آوریم.

یادگیری فهم طرف مقابل، بهترین راه برای نگه داشتن یک رابطه قوی و پویاست و اینیاگرام دریچه ای به سوی این افق جدید برای یادگیری است. امید است با معرفی این کتاب، جامعه دانشگاهی از آموزه های مشاوره ای و درمانی این بینش نو که در واقع برخاسته از دانشی کهن است، بهره مند شده و با انجام پژوهش های نقادانه و نقدهای عالمانه برای رونق هرچه بیشتر مفاهیم برخاسته از این دیدگاه تلاش کند. مفاهیمی که ریشه شرقی دارند و به باورها و اعتقادات الهی مردم این مرز و بوم بسیار نزدیک اند.

برای اطلاعات بیشتر درباره اناگرام

اینیاگرام چگونه به رشد ما کمک می کند؟

اما چگونه سیتمی از تیپ های شخصیتی به ما کمک می کند تا خویشتن خود را ازاد سازیم؟ آیا ما بیشتر از یک تیپ ساده شخصی داریم؟ جواب مثبت است. انسان موجودی پیچیده و اسرار آمیز است، اما در واقع، شخصیت ما بدوا بر اساس الگوها و عادت های تکراری است. شخصیت های ما تمام روان ما نیستند، اگرچه آنها به طور فوق العاده ایی از این نظر مهم هستند که تأثیر بزرگی در سبکی که دنیا را می بینیم و با آن تعامل داریم، می گذارند.

بنابراین، شخصیت یک نوع فیلتر است که به صورت بالقوه، ما و آزادی مان را محدود می کند. با نشان دادن ویژگی های اصلی و موانع و معایب ساختار روانی، اینیاگرام می تواند در جهت آمادگی برای یک جهت گیری بسیار عمیق و ارتباط معنوی با واقعیت به ما کمک کنده درست زمانی که زندگی معنویت محوری علاقه دارند، بسیاری از ما نیز وقت یا فرصتی برای انجام درست تمرین مراقبه با مشاهده خود نداریم، برای بسیاری از ما، یک مکتب معنوی مورد اعتماد که بتواند ما را به سوی مسيرمان رهنمود سازد، در دسترس نیست.

اینیاگرام می تواند از طریق نشان دادن بسیاری از موانع و معایب مان همانند نقاط قوتمان، به ما در آماده کردن خود برای کندوکاو درونی روانمان کمک کند. اینیاگرام کمک کند تا دلیل وقت گذاشتن های معمول روزانه برای مراقبه با تمرین مفاهیم اصولی معنویت را بفهمیم، به طوری که بتوانیم منابع لازم برای دگرگونی و آزادی را فراهم کنیم.

فرآیند آموزش اینیاگرام به هزاران نفر در طی سال ها، به دفعات ديديم که کلید دگرگونی، میزان ظرفیت ما در برای حضور در زمان حال بودن، عمیقا به سر بردن در لحظه کنونی و با ذهن مان، قلب مان و تمامی بدن مان درگیر آن شدن، است. در حالی که بسیار ساده و شفاف به نظر می رسد، اما مانع دشواری در خوداگاهی بیشتر و در هماهنگ بودن با لحظه حال وجود دارد. علت آن این است که شخصیت ما اصلا دوست ندارد که در زمان حال بماند.

در واقع، شخصیت همیشه ما را در جای دیگری به تصویر می کند، حتی اگر تصور ما از خودمان به صورت انسانی واقعی و عملگرا باشد. افکار کلیشه ای ما، واکنش های هیجانی، خیال پردازی ها در مورد آینده و باورهای دیرینه در مورد این که اینک ما چه کسی هستیم و این که دیگران با ما چه کرده اند، هشیاری ما را مکدر کرده و ظرفیت ما را برای بیداری کامل و شناسایی واقعیت، محدود ساخته است.

ولی با این وجود، شکستن الگوهای کهنه و قدیمی بسیار مشکل است، زیرا در واقع ما کاملا از آنها غافل هستیم. ساز و کارهای شخصیت مان برای ما نامرئی هستند. بنابراین، ما نیاز به یافتن راهی داریم که به وسیله آن، از وضعیت حقیقی و واقعی خودمان آگاه شویم و نسبت به صدای وسوسه انگیز شخصیت، هشیاری داشته باشیم.

شگفت انگیز این که، همان طور که بدون بصیرت و تفكر قادر به اوردن هشیاری در واکنش های شخصیت مان هستیم، ادراک ما حساس تر شده و شروع به کشف قسمت بسیار بزرگی از خودمان می کنیم که تعارض برانگیز، خود – فریبنده با ترسناک نیست همان طور که نسبت به جنبه های مکانیکی شخصیت مان (که الگوهای دفاعی، واکنشی و خودکار ما هستند) آگاهی بیشتری پیدا می کنیم، کم تر و کمتر تحت کنترل آنها قرار می گیریم.

با استفاده از عادت های شخصیتی مان، برای بودن در زمان حال و باقی ماندن در آن، در حین این که واکنش ها و عادات شخصیتی خود را مشاهده و احساس می کنیم ما به تدریج آماده پذیرش آزادی واقعی و آرامش درونی می شویم. در نتیجه، تناقض