0

کتاب انسان خردمند از یووال نوح هراری و خلاصه آن_صوتی

در این مقاله به بررسی مختصر کتاب انسان خردمند از یووال نوح هراری می پردازیم.

نویسنده که موضوع تکامل را باور دارد ، تلاش می کند تا عدالت را در تاریخ به چالش بکشد و در فصل پایانی کتاب مخاطب خود را به این چالش می کشد که آیا انسان واقعاً خوشبخت است و خوشبختی چیست ؟

این کتاب به بررسی و تحلیل چگونگی موجودیت انسان از عصر سنگی تا قرن حاضر می‌پردازد وی می گوید همه گونه های انسانی علی رغم تفاوت های زیادشان چند ویژگی مشترک دارند که آنها را از موجودات دیگر متمایز می کند.

بارزترین ویژگی این است که انسان در قیاس با سایر جانداران مغز فوق العاده بزرگتری دارد.

موضوع اصلی کتاب این است که انسان های هوشمند تنها به این دلیل بر جهان حاکم هستند که حیواناتی هستند که انعطاف‌پذیری زیادی در همکاری دارند .

واکنش ها نسبت به این کتاب متفاوت بوده است. محققین و دانشگاه یانی با زمینه تحقیقاتی مشابه از این کتاب استقبال خوبی نداشته‌اند نسبت به صحت مطالب آن ابراز تردید کرده‌اند .این در حالی است که عامه مردم بیشتر آن را جالب و مفید دانسته اند.

شما میتوانی با مطالع مقاله برنامه ریزی عصبی کلامی چیست؟ با دانش زیبا و جذاب nlp به زبان ساده آشنا شوید.

این کتاب برای افرادی که به دنبال مطالعه تاریخ باستان و زندگی انسان و نحوه پیشرفت و توسعه و توسعه زندگی انسان از چندین هزار سال قبل تاکنون است مناسب می باشد کتاب انسان خردمند به بررسی تاریخ وجود بشریت از عصر سنگی تا قرن حاضر می‌پردازد .

نویسنده تاریخ را به چهار بخش 1. انقلاب شناختی 2. انقلاب کشاورزی 3. وحدت انسان‌ها 4. انقلاب علمی تقسیم می‌کند.

مبحث اصلی کتاب انسان خردمند این است که انسان ها تنها به این دلیل بر جهان حاکم شده‌اند که حیواناتی با انعطاف پذیری زیاد در همکاری هستند.