0

کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید از ناپلئون هیل و خلاصه آن – صوتی

کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید از ناپلئون هیل پس از بررسی زندگی بیش از ۵۰۰ نفر از افراد موفق نوشته شده است.
ناپلئون هیل که در سراسر کتاب از راز هایی صحبت می کند که علت موفقیت این افراد است،اشاره میکند که چطور آقای کارنگی به وی کمک کرده هست که این راز را آرام آرام دریابد.
وی بر این باور است که هر شخص با هر موقعیت و هر تحصیلاتی هنگامی که این رازها را دریابد به راحتی میتواند در حرفه انتخابی خود موفق شود.


اولین رازی که وی معرفی میکند خواستن است. اینکه مخاطب خواهان این تغییر باشد ولی راز دوم چیست؟
وی در بخش ۱۶ کتاب سعی میکند دو راز ثروتمند شدن را برای مخاطب خود توضیح دهد.
همچنین در سراسر کتابش از تجربیات این افراد موفق صحبت میکندو تاکید میکند که این تجربیات واقعی هستند نه افسانه.
هیل در کتاب خود در مباحثی مانند قدرت فکر، ایمان، علم تخصصی، برنامه ریزی سازمان یافته، پشتکار، قدرت ذهن ناخودآگاه و … افراد موفقی را بررسی کرده و برای مخاطب خود توضیح میدهد.

وی در بخش هایی از کتاب به صورت غیرمشتثیم به علم الگوبرداری یا NLP یا برنامه ریزی عصبی کلامی و اهمیت یادگیری این علم برای همگان اشاره می کند. دانش NLP یکی از مهارت های ضروری برای انسان امروزی است.


کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید راهنمایی ضروری برای پیوستن به صف موفق ترین افراد دنیاست.
امروز رازهای به هم زدن ثروت برای هیل به اندازه همان مواقع نیرومندند و می توانند زندگی را برای همیشه تغییر دهند.
ناپلئون هیل راز انباشتن ثروت کلان را بر اساس این نظریه فاش کرد که اگر ما بتوانیم یاد بگیریم مانند ثروتمندان بیندیشیم، می توانیم موفقیت و ثروت را کشف کنیم.


وی فقط فرمول سیزده مرحله ای ساده ای تهیه کرد تا به شما کمک کند که :

  • اهداف خویش را مشخص کنید.
  • راز موفقیت حقیقی و دیرپا را کشف کنید.
  • هر آنچه در زندگی میخواهید را به دست بیاورید.
  • به صف افراد فوق العاده موفق بپیوندید.