0

کتاب ذهن کامل نو از دنیل پینک و خلاصه آن_صوتی

با مطالعه کتاب ذهن کامل نو شما می آموزید چگونه انسان از عصر اطلاعات گذشته و وارد عصر مفهوم شده است. یکی از مهمترین توانمندی‌های انسان ها در عصر اطلاعات تجزیه مسائل به اجزای آن و تحلیل وقایع بود به این معنی که برای هر اتفاق و رویداد علت و معلولی مشخص در نظر گرفته می شد که اتفاقات را به صورت تک بعدی و فارغ از هرگونه خلاقیت تفسیر می‌کرد.

از نظر دنیل پینک ، نویسنده کتاب عمر این نوع نگرش به پایان رسیده و عصر جدیدی به نام عصر مفهوم آغاز شده است. در عصر مفهوم طراحی و همدلی مهم‌تر اثربخش‌تر و سودمندتر از جمع و تفریق و محاسبات ریاضی و مهندسی عصر اطلاعات قلمداد می‌شود .

این کتاب در ۱۰ فصل تهیه شده است
فصل اول : چگونه انسان از عصر اطلاعات گذشته و وارد عصر مفهوم شده است
فصل دوم : وظایف نیمکره راست و چپ مغز
فصل سوم : نیمکره راست بی ارزش نیست
فصل چهارم : در عصر مفهوم نیمکره راست پادشاهی می کند
فصل پنجم : طراحی مهمترین بخش عصر مفهوم است
حس ششم : داستان‌سرایی را یاد بگیرید
فصل هفتم : سمفونی عصر مفهوم زیباتر از تک نت عصر تکنولوژی
فصل هشتم : همدلی مختص انسان هاست
فصل نهم : اهمیت لذت بازی در عصر مفهوم
فصل دهم : اهمیت ساخت معنا


در فصل دهم این کتاب اهمیت ساخت معنا نویسنده می نویسد که هر کسی پیرو هر دین و مذهبی که باشد در جستجوی معنایی برای زندگی است. تلاش برای داشتن تصویر بهتر از هدف و معنای زندگی مهمترین انگیزه انسان برای ادامه زندگی است که به یکی از توانایی های حیاتی درعصر مفهوم تبدیل شده است. عواملی چون سالخوردگی جمعیت و تهدید دائمی تروریسم به همراه رشد رفاه زندگی توجه انسان ها را بیشتر از پیش به مسئله معناسازی و معنویت جلب کرده است.


ان ال پی چیست و چرا باید آن را بیاموزیم؟

نویسنده رشد کسب و کارهایی مثل کلاسهای یوگا محصولات سبز و دوستدار طبیعت را نشانه‌های خوبی می‌داند که بیان می‌کند معنویت چگونه کسب و کارها را تحت تاثیر قرار داده است. توجه به مفهوم زندگی و تلاش برای معنا بخشی به آن بر سلامت شخصی ما نیز تاثیر می گذارد.


در فصل دوم این کتاب وظایف نیمکره راست و چپ مغز مشخص میشود. نیمکره چپ مغز مسئول پرداختن به جزئیات رویدادها است در واقع نیمکره تمامی امور پیرامون خود را به جزئیاتش تقسیم می کند نیمکره راست مغز تصویر و درک جامع تری از یک رویداد یا مفهوم را در اختیارمان می گذارد نیمکره راست اینکار را با ترکیب رویدادهای مختلف و رسیدن به یک نگاه و مفهوم کلی انجام می دهد. در هر فعالیت ذهنی هر دو نیمکره راست و چپ نقش دارند به بیان دیگر با فعالیت هر کدام از نیمکره ها نیمکره دیگر نیز فعال میشود اما نقش هریک از این دو نیمکره در بعضی امور پررنگ تر از نیمکره دیگر است.

کتاب ذهن کامل نو از دنیل پینک یکی از 4 اثر معروف اوست که به 35 زبان زنده دنیا ترجمه شده است.