0

کتاب انواع شخصیت بر اساس اینیاگرام از دان ریچارد ریسو و راس هادسون

کتاب انواع شخصیت بر اساس اینیاگرام

در این مقاله قصد داریم به معرفی  کتاب انواع شخصیت بر اساس اینیاگرام با نویسندگی : دان ریچارد ریسو ، راس هادسون و مترجمی : مهندس ایرج صابری، دکتر شیرین جزایری و با مقدمه و ویرایش دکتر سید مجتبی جزایری از انتشارات ارجمند بپردازیم.

اینیاگرام روشی کهن برای بررسی خصوصیات شخصیت است که احتمالا اولین بار توسط بعضی از فرقه های صوفیه خراسان در حدود قرن سوم تا پنجم هجری شروع شده است.

فصل اول شناخت انواع شخصیت

شناخت انواع شخصیت چه خاصیت و کاربردی دارد؟ از آنجایی که خصوصیات هر انسان مختص خود او و یگانه است گنجاندن انسان ها در چند گروه انگشت شمار ممکن است به نظر بیهوده و دور از واقعیت بیاید و حتی اگر گروه بندی شخصیتی از دیدگاه نظری به گونه ای معتبر به نظر آید، این گروه بندی برای اینکه بتواند در زندگی روزمره مفید باشد احتمالا با باید بیش از اندازه آکادمیک باشد؛  یا برای اینکه مفهوم درستی داشته باشد باید بیش از حد مبهم و فراگیر باشد تا همه گونه برداشتی را از آن بتوان داشت.

این انتقادات موجه هستند اما با واقعیت فاصله دارند، برای بررسی و شناخت انواع شخصیت دلایل فراوانی وجود دارد که مهم ترین آن این است که انسان ذاتا موجودی جالب و خطرناک است همنو عان ما از این رو توجه ما را به خود جلب می کنند که موجوداتی تغییر پذیر و خشم آور و لذت آفرین و مرموز هستند و برای اکثریت ما روزی نمی گذرد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با افراد مختلفی در لباس خانواده و دوست و رهگذر و همکار و بازیگر تلویزیونی با در عالم خیال و رؤيا و با ترس و اضطراب روبه رو نشویم. انسان ها همه جا دیده می شوند. و همه گونه تأثیر خوب یا بد در ما به جای می گذارند.

ا ما در بیشتر مواقع با افرادی که دارای شخصیت های متفاوت هستند بدون دغدغه و تلخ کامی سر می کنیم لیكن بدون شک گاهی اتفاق می افتد که ناگهان با این واقعیت روبه رو می شویم که کسانی را که گمان می کردیم می شناسیم در واقع نمی شناسیم و گاهی هم پیش می آید که متوجه می شویم حتی خودمان را هم درست نمی شناسیم و رفتار دیگران و حتی خودمان گاهی می تواند عجیب و غریب و