0

کتاب آدم های سمی از لیلیان گلاس و خلاصه آن- صوتی

لیلیان گلاس متخصص ارتباطات در کالیفرنیا در این کتاب آدم های سمی را تعریف و حدود 30 نوع از رفتارهای آنان را بیان میکند.

لیلیان گلاس میگوید : “به نظر می رسد افراد خاصی وجود دارند که ما را به سوی بدبختی می کشانند.”

ان ال پی چیست و چه کاربردهایی در زندگی دارد؟


وی در کتابش به خواننده میگوید که این آدم ها ویژگی های خاصی دارند که ممکن است این ویژگی ها در شما هم وجود داشته باشد.از جمله این ویژگی ها فرصت طلب بودن شخص،خودخواه و مغرور ، دروغگویی است.

آدم های سمی بازیگران بسیار خوبی هستند ولی الزاما همیشه سمی و آسیب رسان به همه نیستند. این افراد در ابتدا خیلی خوش برخورد به نظر می رسند.

آشنایی با لیلیان گلاس نویسنده کتاب و متخصص ارتباطات


به نظر لیلیان گلاس باید آدم های سمی را از زندگی خود دور کنیم. لیلیان حتی شرط می بندد که هر کدام از شما حداقل چند مورد از این آدم ها را در کنار خود دارید. زیرا در همه آدم ها برخی از این رفتارها وجود دارد.
لیلیان به مخاطب خود کمک میکند تا چهره های بازیگر و متفاوت این آدم ها را تشخیص دهد و روش های برخورد با آنها را بیان میکند.


وی در کتاب خود 10 تکنیک مفید برای مدیریت برخورد و ارتباط با این افراد را بیان میکند هرچند شاید بسیاری از این تکنیک با بیان و زبانی دیگر توسط دیگر نویسندگان بیان شده باشد ولی بیان ساده و جذاب و روان لیلیان باعث جذب مخاطب میشود.


کتاب آدم های سمی که ما به همه توصیه میکنیم آن را بخوانند با لحنی عامه پسند برای عموم و برای افزایش دانش روانشناسی آن هم در حد مبتدی خوب میباشد. با این کتاب ما یاد می گیریم چگومه نقش افراد سمی را در زندگی مان شناسایی، کنترل و خنثی کنیم.