0

متافور یا استعاره در برنامه ریزی عصبی کلامی چیست؟ چه کاربردی دارد؟

  استعاره یا متافور در برنامه ریزی عصبی کلامی(NLP)

متافور ،ارتباط غیر مستقیم به کمک یک داستان و یا سخنی که به مفهوم مقایسه  باشد. در ” ان .ال.پی یا برنامه ریزی عصبی کلامیاستعاره مشمول ضرب المثل، صنعت تشبيه و تمثيل و کنایه میشود.

 

استعاره در ” ان .ال.پی یا برنامه ریزی عصبی کلامی “

مصداق شرایطی است که در آن موضوع یا مضمون سخنرانی به مقایسه ای اشاره دارد. این مقایسه می تواند ساده یا به حالت صنعت و حکایات بلندتر، حساسیتها و تمثیل و قیاس باشد. استعاره ها به طور غیر مستقیم ارتباط برقرار می کنند. استعاره ساده مقایسه می کند: به سفیدی کاغذ، به زیبایی تصویر، به نازکی تخته سه لایی. بسیاری از این گفته ها حالت کلیشه ای دارند اما استعاره خوب می تواند با ارتباط دادن یک مجهول به آنچه شما پیشاپیش می دانید این مجهول را روشن سازد.

 

استعاره های یا متافور های پیچیده داستانهایی بامعانی مختلف هستند. ا گر داستان به طرز درست گفته شود حواس ذهن هشیار را پرت می کند تا ذهن ناهشیار برای یافتن معنا و منابع به جست و جو بپردازد. اینگونه استفاده از استعاره برای برقراری ارتباط با کسی که در حالت خلسه قرار دارد بسیار مؤثر و مناسب است. میلتون اریکسون،نابغه هیپنوتیزم کلامی در معالجه بیماران خود از استعاره به مقدار زیاد استفاده می کرد.

 

ذهن ناهشیار قدر مناسبات را می داند. رؤیاها از تصاویر و استعاره ها استفاده می کنند. هرکدام از آنها برای دیگری هستند زیرا وجوه مشترکی دارند. برای ایجاد یک استعاره موفق، استعاره ای یا متافور ی  که بتواند راه حل مسئله ای را نشان دهد، روابط میان عناصر داستان باید مانند رابطه میان عناصر مسئله باشد. در این شرایط استعاره در ذهن ناهشیار اثر می گذارد و منابع موجود در آنجا را به کار می اندازد. ذهن ناهشیار پیام را می گیرد و تغییرات لازم را ایجاد می کند.

خلق استعاره به سرودن آهنگ شباهت دارد. استعاره ها یا متافور ها نیز مانند موسیقی روی انسان اثر می گذارند. آهنگ از نتهای موجود در یک رابطه تشکیل می شود. می توان آنها را بلند یا کوتاه کرد و با این حال لحن آهنگ را حفظ نمود مشروط بر آنکه نتها ارتباط قبلی خود با یکدیگر را حفظ کنند و فاصله میان آنها به اندازه سابق باشد. در سطحی عمیق تر این نتها با هم ترکیب

می شود تا تولید هماهنگی کنند. ریتم موسیقی بستگی به این دارد که نتهای مختلف در ارتباط با یکدیگر تا چه اندازه دوام می آورند. موسیقی متفاوت از زبان معنی دار می شود، موسیقی مستقیما به ذهن ناهشیار می رسد و مغز سمت چپ نقشی در گرفتن آن ندارد.

برای آشنایی با برنامه ریزی عصبی کلامی یا ان ال پی چیست و چه کاربردهایی دارد؟

یک داستان خوب مانند یک موسیقی خوب انتظاراتی به وجود می آورد و بعد این انتظار را با رعایت ترکیب و آهنگ داستان برآورده می سازد.

ایجاد استعاره یا متافور به سرودن آهنگ شباهت دارد.

داستانهای پریان استعاره یا متافور هستند: «یکی بود، یکی نبود…» مطالبی که بعد از این شروع می آیند، لزوما مناسب دنیای واقعی نیستند اما دنیای درون ما این اطلاعات را پردازش میکند. قصه گفتن قدمتی به اندازه تاریخ دارد، هنری دیرینه است. قصه ها سرگرم کننده هستند، اطلاعاتی را مخابره می کنند، از حقایق حرف می زنند، به امکانات و احتمال ها اشاره دارند.

 

منبع :برنامه ریزی عصبی- کلامی ان.ال.پی از جوزف اکونور و جان سیمور ترجمه مهدی قراچه داغی

برای دانلود pdfچیستnlp و برای دانلود کتاب صوتی nlp