0

روش شش مرحله ای NLP چیست وکاربردش در حل مسائل زندگی فردی و اجتماعی

بخش های درونی وجود ما

 

یکی از جنبه های نیرومند روش شش مرحله ای nlp ، دریافتن همین توافق میان ضمیر آگاه و ناآگاه است. حتی وقتی که دقیقا برخلاف خواسته ی خود عمل می کنیم، اگر به هدفهای مثبت آن بخشهای وجود خود توجه کنیم متوجه جنبه های ارزشمند و نیرومند آنها می شویم. معمولا این بخشهای وجودی ما در کودکی شکل می گیرند. هدف آنها مثبت است، اما روشهایشان کودکانه، از مد افتاده، و ناکارآمد است. وقتی متوجه مثبت بودن نیت می شوید، آن گاه می توانید تغيير لازم را در رفتار و عواطف خود پدید آورید تا نتایج بهتر بگیرید. آن انرژی که بیهوده صرف اختلاف درونی می شود، می تواند جهت خود را به سوی یک هدف مثبت تغیر دهد.

 

وقتی از بخشهای درونی و یا بخشهای وجود یک فرد سخن بود، باید به این نکته ی مهم توجه داشت که مقصود ما، آدمهای کوچکی

نیستند که دائما در درون ما رفت و آمد کنند. قصد ما اشاره به قسمتی از بدن ما هم نیست. غرض از «بخش» حالتی است که همه ی ما آن را احساس کرده ایم. گاهی حس می کنیم که با خودمان در حال کشمکش هستیم و گویی وجود ما دو قسمت شده است. هم می خواهیم کاری را انجام دهیم و هم به طور همزمان می خواهیم کار دیگری را انجام دهیم. مثلا تصمیم می گیریم که از جا در نرویم، ولی در شرایطی به طور ناخواسته دچار خشم می شویم.

یعنی در عین حال که تصمیم به حفظ آرامش خود داریم، ولی گویی بخش ناآگاهتری از وجود ما، طبق عادت از جا در می رود، و در عین حال بخش آگاهتر ما این حالت را دوست ندارد. یا مثلا می خواهیم کشیدن سیگار را ترک کنیم. ولی گویی بخشی از وجود ما به کشیدن سیگار علاقه دارد. وقتی کسی به این شکل با خودش در تضاد باشد، از کلمه «بخش» استفاده می کنیم تا به احساس یا رفتار خاصی که مربوط به همه ی وجود ما نیست، بلکه نماینده ی قسمتی از وجودمان است اشاره کرده باشیم.

 

رفع خجالت با روش شش مرحله ای nlp

جری به دنبال راهی بود که بتواند هنگام ملاقات با خانمها جسارت بیشتری داشته باشد. او معمولا در برابر زنان دچار اضطراب و کمرویی می شد، خصوصا اگر آن زنان، از نظر او زیبا و جذاب هم بودند.جری خیال ازدواج داشت، اما می خواست زنی را بیابد که بتواند اورا  دوست داشته باشد. اما انجام چنین چیزی بعید به نظر می رسید،مگر این که می توانست بر احساس کمرویی خود غلبه کند. او تقریبا هی نتوانسته بود با زنی سر صحبت را باز کند، مگر این که شخص دیگری مقدمه ی کار را فراهم کرده باشد.

جری سالها سعی کرده بود بر احساس خجالت و کمرویی خود غالب شود. او خود را «عصبی» و فاقد “ اعتماد به نفس” می پنداشت، در حالی که شخص هوشمندی بود و حرفهای زیادی برای گفتن داشت.

ابتدا از جری خواستم که نسبت به حالت کمرویی خود، دید مثبت تری داشته باشد. گفتم آن بخش از وجود وی که موجب حالت کمرویی می شود، در واقع هدف مثبت و مهمی را تعقیب می کند. این بخش از وجود او خواهان چیز مفید و ارزشمندی برای او بود، هرچند که ما هنوز نمی دانستیم که آن چیز چیست. تا آن لحظه جری با آن بخش از وجود خود جنگیده و به خود گفته بود که چه قدر این حالت، احمقانه است اکنون من به او می گفتم که در پس این شرم و خجالت، حکمتی ارزنده قرار گرفته است. آن بخش از وجود جری که باعث شرم او می شد، مورد تحسین و احترام واقع شده بود.

ضمن اجرای روش شش مرحله ای nlp (که در همین مقاله توضیح خواهیم داد) متوجه شدیم که آن بخش از وجود وی که موجب شرم  او می شد در واقع می خواست از دستپاچگی وی در برابر زنان جذاب جلوگیری کند. این بخش می ترسید که جری کاری کند و یا چیزی بگوید که احمقانه به نظر برسد. من از این بخش پرسیدم «جلوگیری از دستپاچگی می دارای چه هدف مثبتی است؟»

آن بخش گفت:”من می خواهم که او به دیگران نزدیک شود” جری از شنیدن این موضوع تعجب کرد،زیرا هرچند که او آگاهانه با این بخش مبارزه کرده بود، ولی بود که آن بخش دقیقا همان چیزی را می خواهد که خود جری آگاهانه خواهان آن است: صمیمیت با دیگران. اما راهی که جری برای نزدیک شدن به دیگران در پیش گرفته بود، یعنی احساس کوچکی و حالت، راه صحیح و مؤثری نبود. به هر حال ضمیر آگاه و نا آگاه او در مورد هدف دلخواه با یکدیگر توافق داشتند. در سطح نیت، تضادها از میان رفته بود.

برای pdf چیستnlp

قدم بعدی جری همین بود. ما می دانستیم که آن بخش از وجود وی که موجب کمرویی می شود در واقع نیت مثبت دارد و خود جری نیز آن نیت را به طور کامل می پذیرد. اکنون باید از ضمیر ناآگاه جری می خواستیم تا راه حل بهتری بیابد. از جری پرسیدم که آیا می داند در وجود او یک بخش خلاق وجود دارد، و او جواب مثبت داد. قدم بخش خلاق برای ایجاد رفتارهای تازه و رسیدن به آن هدف مثبت استفاده کنیم.

به جری گفتم “به درون خود توجه کن و از آن بخش که خواهان صمیمیت با دیگران است بخواه که به بخش خلاقه رجوع کند و از او بخواهد که راههای فراوانی را برای نزدیک شدن به دیگران ایجاد کند. از میان این راهها بعضی اصلا به درد نمی خورند، بعضی دیگر متوسط هستند، ولی بعضی از آنها بسیار مفید و مؤثر می باشند. بخش خلاقه وجود تو کارش فقط ایجاد امکانات تازه و فراوان است، نه این که درباره مفید بودن آنها قضاوت کند.

آن بخش از وجود تو که قبلا موجب کمرویی می شد و خواهان صمیمیت بیشتر بود، فقط شیوه هایی را انتخاب می کند که بهتر از کمرویی باشند. این بخش چنانچه دست کم سه راه تازه در اختیار داشته باشد به تو پاسخ مثبت خواهد داد.”

با کمی راهنمایی، جری توانست پاسخ مثبت را از درون خود بگیرد که نشان می داد او سه راه تازه یافته است تا خود را به دیگران نزدیکتر کند و این راهها در نظر خودش مؤثر تراز کمرویی است.

برای آشنایی با تجربیات دانش پذیران دوره های ان ال پی،کانون ان ال پی اصفهان

جری گفت “جالب است، یکی از راهها این است که وقتی زن جدایی را می بینم صبر کنم تا ببینم چه پیش می آید. به این می ماند که فیلم کوتاهی از خودم را در حال راه رفتن یا انجام کارهای ساده مشاهده میکنم، پیش از آن که به فکر بیفتم که او ممکن است خشمگین شود ویا اخم کند.

شيوه ی دوم ظاهرا یک صدای درونی است که می گوید بروم خودم را معرفی کنم و چیزی بگویم. روش سوم کمی طول کشید تا به نظرم برسد،ولی واقعا از آن خوشم می آید. راه سوم این است که به خودم بخند.مقصودم این نیست که به صدای بلند خنده کنم، بلکه مقصودم که درباره ی اشتباه های کوچکی که مرتکب می شوم، برخورد تازه ای داشته باشم.

جری می گفت “می دانید، این اندیشه ها ممکن است چندان عمیق و پرمغز نباشند، ولی به نظر من مؤثر هستند. اکنون راجع به این موضوع نظر کاملا متفاوتی پیدا کرده ام.”

مطلبی که جری میگفت، صحیح است. حسن این روش در این نیست که راه حلی اندیشمندانه بیابد، بلکه مهم این است که آن بخش از وجود جری که قبلا او را دچار کمرویی می ساخت، اکنون تغییر جهت داده و به دنبال راه های تازه ای برای رسیدن به همان هدف است. کار این بخش، دیگر محدود به ایجاد کمرویی نیست، بلکه در پی راههای تازه است. شاید شعور آگاه جری در گذشته به دنبال چنین راه هایی بود، ولی از آن جا که شعور نا آگاه مخالفت می کرد احتمال موفقیت بسیار ضعیف بود. بدون همکاری ضمير ناآگاه جری هر راه حل خوبی هم ممکن بود به شکست منتهی شود.

جری بعدها به ما گفت که به راحتی توانسته است با زنان رابطه برقرار کند و آنها را بهتر بشناسد.

برای اطلاعات بیشتر

در چه مواردی می توان از  روش شش مرحله ای nlp استفاده کرد؟

تقریبا هرجا که نیاز به تغییر واکنش رفتاری یا عاطفی باشد می توان از شیوه ی تغییر چهارچوبهای ذهنی استفاده کرد.

١- رفتار و عادتها.

همه ی ما کارهایی را انجام می دهیم که خودمان نمی خواهیم بعضیها عادتهایی دارند نظیر سیگاری کشیدن، مشروب خوردن،و یا پرخوری که برایشان مساله ساز می شود.

۲- عواطف و احساسات.

گاهی اوقات ما دارای واکنشهای احساس ناخواسته ای هستیم،احساس خشم،افسردگی،هراس از دیگران، بیتابی و رنجش، و غیره.

٣۔ عوارض جسمانی.

در مواردی که عوارض جسمانی پیام مفید برای ما داشته باشند، می توان از روش شش مرحله ای استفاده کرد. مثلا گاهی کمردرد به ما هشدار می دهد که کمتر فعالیت کنیم. درد شانه ها ممکن است به این معنا باشد که مسؤولیتهای زیادی بر شانه ما سنگین می کند. سردرد میگرنی ممکن است به ما پیام دهد که زیاد سخت نگیریم و بیشتر استراحت کنیم. بسیاری از کسانی که این روش را آموخته اند بعدها به ما گفته اند که بر سلامت جسمانی آنان افزوده شده است، زیرا اکنون به پیامهای جسمی خود بیشتر توجه می کنند. واکنش آنان در برابر این پیامها، کاهش فشارهای جسمانی، تفریح، استراحت بیشتر، ورزش و نظایر آن است. البته در مورد عوارض جسمانی همیشه توصیه میکنیم که از شیوه های درمان پزشکی مناسب استفاده شود.

منبع :کاربرد nlp در زندگی عادی از کنیره اندریاس و استیو اندریاس

با یادگیری و انجام تکنیک های nlp و تمرینات nlp ،شرایط فعلی خود و اطرافیانتان را به شرایط مطلوب تر ارتقا دهید.

برای استفاده از این روش مقاله چگونگی روش شش مرحله ای nlp را مطالعه کنید.