0

غول درون کتاب تاثیرگذار هری کارپنتر و خلاصه آن- صوتی

در این مقاله به معرفی کتاب غول درون از هری کارپنتر یکی از تاثیرگذار ترین کتاب ها در راستای توسعه مهارت های فردی و اجتماعی است ، می پردازیم.


نویسنده در کتاب غول درون به مخاطب خود می گوید،شیوه های استفاده از ضمیرناخودآگاه آسان است ولی اگر شما ندانید چطور با آن ارتباط برقرار کنید و چطور از آن استفاده کنید احتمالا با شکست روبرو میشوید.

هری کارپنتر می گوید ” دانستن نحوه کارکرد ضمیرناخودآگاه حلقه گمشده برای دستیابی به موفقیت است.”


کتاب غول درون تکرار جملات تاکیدی در حالت نرمال را برای ضمیرناخودآگاه بیشتر مضر می داند تا سودآور.
کارپنتر به مخاطب خود می آموزد که وارد حالت مغزی آرامی شود تا بتواند به قدرت ضمیرناخودآگاه دسترسی پیدا کند و بتواند در راستای رسیدن به اهداف خود از آن سود ببرد.


هر شخص باید ابتدا با ضمیرناخودآگاه و خودآگاه خود و نحوه عملکرد و تفاوت ها و قابلیت آنها را قبل از هرگونه اقدامی بداند.


کارپنتر میگوید “ضمیرناخودآگاه شما مانند هر غول مهربان آرزوهای شما را برآورده خواهد کرد. غول درونتان به شما کمک می کند که به اهدافتان دست پیدا کنید. تمام کاری که باید انجام دهید این است که یاد بگیرید ارباب او باشید نه برده او.


بخش هایی از محتوی کتاب غول درون

  • عادات نامطلوب را تغییر دهید.
  • احترام به نفس را افزایش دهید.
  • سریعتر یاد بگیرید و بیشتر حفظ کنید.
  • موفق باشید.
  • حافظه تان را بهبود بخشید (بازیابی اطلاعات خود)
  • به خودتان انگیزه بدهید و عادات کاری را بهبود ببخشید.
  • روی ورودی ضمیر ناخودآگاه تان نظارت داشته باشید.
  • چطور به سرعت یک روحیه افسرده را به یک روحیه شادمام تبدیل کنید.
  • کاملا آرامش بیابید و بهتر بخوابید.

علم nlp شما را با غول درونتان آشنا می کند. تکنیک های ان ال پی به شما می آموزد که چطور غول درون خود را مطیع و فرمانبر خود سازید. ضمیرناخودآگاه انسان ساده لوح می باشد با تکنیک های ان ال پی و یادگیری علم ان ال پی ارباب غول درون خود شوید.