0

کتاب ان.ال.پی و رموز موفقیت در مدیریت و رهبری از رابرت دیلتز

کتاب ان.ال.پی NLP و رموز موفقیت در مدیریت و رهبری از رابرت دیلتز

ین مثاله برآن شدیم تا به معرفی کتاب ان.ال.پی NLP و رموز موفقیت در مدیریت و رهبری از رابرت دیلتز با مترجمی : مهدی قراچه داغی از انتشارات : نشر پیکان بپردازیم.

در ادامه بخش هایی از کتاب ان.ال.پی NLP و رموز موفقیت در مدیریت و رهبری را با هم مطالعه می کنیم.

یکی از آرزوهای مهم ما -آگاهانه و نا آگاهانه – این است که بتوانیم دنیای بهتری بسازیم و در دنیا تغییرات مطلوب ایجاد کنیم به خصوص وقتی ونیای خود را نپسندیم و از آن آزار ببینیم. برای این هدف مجهز شدن به فنون تغییر مردم و تغییر شرایط و به دست آوردن شرایط مطلوب و پاسخ های مطلوب حیاتی و ضروری است. این هدف بدون کمک و یاری و حمایت دیگران امکان پذیر نیست.اگر به مفهومی رسیدن به اهداف و موفقیت ها را از طریق نفوذ در دیگران ” رهبری ” بنامیم، چگونگی  رفتار و نفوذ  در دیگران از اهمیت خاصی برخوردار میشود.

رابرت دیلتز از تئوریسین های بزرگ NLP است که از جمله اولین همراهان ریچارد بندلر و جان گریندر، بنیانگذاران NLP است. خیلی زود به اهمیت این علم در زمینه رفتارشناسی پی برد و ابداع تعدادی از تکنیک های مهم در NLP مدیون تحقیقات و پژوهشهای رابرت دیلتز می باشد. امروزه رابرت دیلتز مدیریت دانشگاه ( NLP UNIVERSITY) در سانتاکروز کالیفرنیا را به عهده دراد و نیز در زمینه مشاوره با شرکت های مهمی چون فیات، راه آهن ایتالیا و … همکاری می نماید.

برای آشنایی بیشتر درباره ان ال پی چیست و چه کاربردهایی دارد؟