0

کتاب پارادوکس انتخاب از بری شوارتز و خلاصه آن _ صوتی

با مطالعه ی کتاب پارادوکس انتخاب از بری شوارتز می آموزید که چطور از میان گزینه های بسیار، بهترین و درست ترین گزینه را انتخاب کنیم.
انسان امروزی بر این باور است که قدرت انتخاب وی به احساس رضایت میدهد، و وی را تبدیل به اشرف مخلوقات می کند. نویسنده کتاب پارادوکس انتخاب بری شوارتز این باور را زیر سوال می برد.


وی در کتاب خود این نظریه را مطرح می کند که روبرو شدن انسان امروزی با سیل عظیمی از گزینه‌های انتخاب می تواند آنطور هم که انسان امروزی فکر می کند لذت بخش نباشد حتی می‌تواند طاقت‌فرسا باشد آن طور که موجب پریشانی روانی انسان امروزی شود و تصمیم گیری ها را برای وی سخت کند.
کتاب پارادوکس انتخاب به ما نشان می‌دهد که چطور با ایجاد یک محدودیت گلوی تاثیرات منفی انتخاب های دیگر را بگیریم.


این کتاب در ۹ فصل تهیه شده است.
فصل 1: گونه از میان انتخاب های بسیار درستی این مورد را برگزینیم
فصل 2 : افزایش چشمگیر گزینه های انتخاب در سال های اخیر
فصل 3 : گزینه های بیشتر و اشتباه در انتخاب
فصل 4: گزینه های بیشتر و سخت‌تر شدن تصمیم گیری
فصل 5 :عادت و نارضایتی
فصل 6: گزینه های بیشتر و نارضایتی عمومی
فصل 7: کمال گرایی و سخت تر شدن تصمیم گیری
فصل 8 : قناعت و تصمیم‌گیری آسانتر
فصل 9: محدودیت و بهبود روابط

ان ال پی چیست و چرا باید بیاموزیم؟


نویسنده در فصل نه این کتاب می نویسد که داشتن آزادی نامحدود در انتخاب در زمینه های مختلف زندگی ممکن است باعث تنهایی و پریشانی ما شود بدون اینکه خودمان متوجه آن باشیم. وی بر این باور است که افزایش درآمد افراد در جامعه کنونی نسبت به گذشته باعث می شود که بیش از پیش خرج کند و زمان کمتری را با افراد نزدیک خود می گذراند.


وی در کتاب پارادوکس انتخاب از دانشمند علوم سیاسی رابرت لین نقل قول می کند که افزایش فراوانی امکانات و آزادی باعث کاهش کمیت و کیفیت روابط اجتماعی ما شده است این کاهش روابط اجتماعی به سلامت ما آسیب می‌زند. این روابط برای سلامت روان ما ضروری است حتی اگر تا حدی ما را محدود کنند. در حقیقت تعهد و تعلق به گروه های اجتماعی و موسسات مانند واکسنی در برابر ناخشنودی است.


توجه داشته باشید که ایجاد و حفظ یک رابطه معنادار اجتماعی نیاز به قبول کردن قلوب و محدودیت‌های روابط و نیز رها کردن درک خود از آزادی انتخاب دارد.
اما ما چگونه می توانیم این روابط را به دست آوریم؟

با استفاده از یک سری قوانین که ما را مقید می کنند و تصمیم های ما را محدود میکنند. بدین ترتیب ما می توانیم زندگی خود را مدیریت کنیم و احتمال بروز تنش های روانی را کاهش دهیم.


آزادی نامحدود در انتخاب مان شکل گیری روابط اجتماعی شده و دنبال کردن ارزش هایی که برای فرد حائز اهمیت است را دشوار می سازد. بنابراین به نظر می رسد به درجه ای از محدودیت به نفع همه باشد.

خواندن کتاب پارادوکس انتخاب از بری شوارتز می تواند شروع خوبی برای همه باشد.