0

کتاب مهارت های ذهنی 2 استراتژی نبوغ از رابرت دیلتز

کتاب مهارت های ذهنی 2 استراتژی نبوغ

 

در این مقاله برآن شدیم تابه معرفی کتاب مهارت های ذهنی 2 استراتژی نبوغ با نویسندگی : رابرت دیلتز و مترجمی : پویا امامی کردکندی از انتشارات : پندار تابان بپردازیم.

در ادامه بخش هایی از کتاب مهارت های ذهنی 2 استراتژی نبوغ از رابرت دیلتز را با هم مطالعه می کنیم.

در اقصی نقاط جهان البرت اینشتین به نماد واقعی نبوغ تبدیل شده است. او شیوه ی جدید کاملی از تفکر ارائه کرده که بخش های بسیار مختلفی از زندگی انسان ها را متاثر ساخته است. این کتاب فرایند تفکر موجود در ورای شخصیت و فضیلت اینشتین را تحلیل می کند و با شگردهای مدل سازی شناختی موجود در برنامه ریزی عصبی زبانی (ان.ال.پیNLP) استراتری ذهنی و باورهای اینشتین را بررسی و نمایش می دهد.

فارغ از جزئیات و محتوای علمی موجود در تفکر اینشتین، هدف از مطالعه ی این کتاب نگاه به استراتژی های شناختی نبوع است که آن دستاوردها را فراهم کرده است. برای تمام فرایندهای ذهنی که اینشتین از آنها استفاده کرده است،ان.ال.پیNLP ساختار و زبانی دارد. به این ترتیب، دیگران نیز می توانند آن فرایندها را حتی در زمینه هایی غیر از فیزیک استفاده کنند.

 

برای مقایسه فرض کنید آهنگسازی تمایل دارد نوع خاصی از اهنگ را با کیفیت خاصی تولید کند لازم است این شخص توانایی سازگاری با شنوایی سالن های مختلف موسیقی، ابزارهای مختلف و از این قبیل را داشت برای شایستگی کامل باید توانایی انعطاف پذیری در برخی زمینه ها و انعطاف ناپذیری در زمینه هایی دیگر داشت

طبق قانون ضرورت تنوع، خردمندی و اخلاق و اکولوژی از یک نقشه ی درست و صحیح درباره ی جهان حاصل نمی شوند، برای این که بشر توانایی تولید فقط یک نقشه ی درست از جهان را ندارد، بلکه هدف تولید غنی ترین نقشهی ممکن است به طوری که با نظام طبیعت و اکولوژی وجودی و دنیایی که بشر در آن زندگی می کند سازگار باشد.

در واقع، در علم nlp  کولوژی مفهومی عمیق تر از اخلاقیات دارد. ممکن است چیزی که برای فردی یا از نقطه نظر خاصی اخلاقی محسوب می شود، برای فردی دیگر یا از دیدگاهی متفاوته غیراخلاقی و حتی خطرناک باشد یا برای سیستم بزرگتری که آن فرد در بخشی از آن سیستم شرکت دارد، خطرناک تلقی شود تلاش اکولوژی تولید استراتژی و نقشهای وسیع و غنی است تا بتواند اجزای بیشتر و متغیرهای پویاتری در این نظام ردیابی کند که رفتاری سازگار با این اکولوژی داشته

باشند.از بسیاری لحاظ، رویکرد اینشتین به دو موضوع علم و اخلاق، به جای اینکه با نظامهای جزمی و مکانیکی سازگار باشد با روش عملکرد دستگاه روانی سازگار است. معماری دستگاه عصبی، شبیه دستگاههای خانگی عمل می کند. وقتی کاری با دستگاه های خانگی انجام می شود، فقط انجام دادن کار هدف است. به طور مشابه، فرد هنگام بلند شدن یا نوشتن نام یا صحبت کردن، با جزئیات نحوهی تنظیم عضلات بدن و کنترل آنها کاری ندارد، فقط به جایی که می خواهد و کاری که می خواهد انجام دهد تمرکز می کنند (دلایل نهایی و دستگاه عصبی خودکارانه تمام تنظیمات لازم برای اجرای کار را انجام می دهد. تمام نظام های ایستا چه آنهایی که اساس …..

برای آشنایی با تجربیات فراگیران دوره های حضوری ان ال پی اصفهان