0

معرفی کتاب شیوه گرگ یا گرگ وال استریت و خلاصه آن- صوتی

در این مقاله سعی داریم به معرفی کتاب شیوه گرگ یا گرگ وال استریت و خلاصه آن بپردازیم. با ما همراه باشید.خواندن این مقاله تنها 5 دقیقه از زمان شما را می گیرد ولی کمک شایانی به تغییر شرایط موجود شما می کند.

بلفورت در کتاب شیوه گرگ یا گرگ وال استریت مخاطب خود را با روش خط مستقیم آشنا میکند. بدین نحو که با استفاده از عدد ۱ تا ۱۰ سعی در نشان دادن اعتماد مشتریان به سه فاکتور مهم محصول،شما،شرکت آن دارد.
وی مشتریان را به دسته های برانگیخته ( بین اعداد ۷ تا ۱۰) ،چیره دست( بین اعداد ۵ تا ۷)، سخت پسند ( بین اعداد ۳ تا ۵) و مشتری نماها ( بین اعداد ۱تا۳ ) تقسیم میکند.بدین نحو که هر مشتری در طیفی از سطح اطمینان قرار میگیرد.

همچنین از روایت زندگی بلفورت فیلم سینمایی نیز ساخته شده که با استقبال زیادی روبرو شده است.


بلفورت در فصل هایی از کتاب به هنر استفاده از علم nlp در راستای ستاره فروش شدن اشاره میکند. وی توضیح میدهد که چطور علم nlp در برقراری ارتباط موثر با مشتری کمک میکند.
بلفورت در کتابش به مخاطب خود توصیه میکند که برای موفقیت در فروش الگوهایی برای آغاز، متقاعدسازی و الگوهای زبانی (الگوهایی برای بستن فروش) داشته باشد.

بلفورت میگوید: ” در دنیا برای هر چیزی یک الگوی خاص وجود دارد،کشف این الگوها می توانددر موفقیت فروشندگان تاثیر بسزایی داشته باشد.”وی ۱۰ گام برای “ترسیم نقشه استراتژیک مشتری” معرفی می کند. یکی از این گام ها ارتباط با سطح ناخودآگاه و خودآگاه مشتری برای کسب اطمینان منطقی و احساسی است.
بلفورت به خوانندگان خود و کسانی که می خواهند سناره فروش شوند تاکید زیادی دارند که از الگوهایی از قبل تعیین شده برای نوشتن یک بیانیه در فروش خود استفاده کنند.


همچنین بلفورت در کتاب شیوه گرگ گام هایی برای حرکت مشتری به سمت عدد نهایی ۱۰ معرفی میکند.

فردا دیر است امروز اقدام کن.