0

معرفی کتاب چهار اثر فلورانس اسکاول شین به همراه خلاصه آن-صوتی

یکی از کتاب های انگیزشی و مرتبط با قانون جذب که به خصوص در ایران، بسیار مورد استقبال قرار گرفت و بارها تجدید چاپ شده کتاب چهار اثر فلورانس اسکاول شین است. جملات مثبت و انگیزشی در سراسر این کتاب، محرک و انگیزه ای است برای کسانی که به دنبال راه جدید و تازه برای شروع دوباره هستند. در این کتاب پایان دنیا با صلح و آرامش و موفقیت تمام میشود.

محبوبیت فلورانس بیش تر پس از مرگ وی می باشد و بیشتر بخاطر بیان ساده و روان عقاید و باورهایش هستند که همگی بیان کننده تفکرات و عقاید فرقه ” تفکر نو ” می باشد.

در کتاب ” بازی زندگی و شیوه آن ” اسکاول شین زندگی را نه یک پیکار بلکه یک بازی می داند که قرار است در آن خوش بگذرد و ما فقط باید قواعد آن را خوب بیاموزیم تا موفق تر بازی کنیم . وی در این کتاب روی مفاهیمی مانند قانون انتظار ( اسکاول شین می گوید که با قدرت تخیل و ناخودآگاه می توانید، آنچه را تصور می کنید در زندگی واقعی به دست آورید.) قانون جانشینی ، قانون کارما ، قانون پذیرش ، قانون بخشش ، قانون عشق ، قانون استفاده و الگوهای الهی.

نویسنده بر این باور است که چنانچه با این قوانین خود را مطابقت دهید و بازی کنید به راحتی می توانید زندگی واقعی بهتری برای خود بسازید و چهار ضلعی زندگی خود را خلق کنید . چهار ضلعی زندگی شما شامل : ثروت ، عشق ، سلامتی ، آرزوهای شخصی شماست.

ان ال پی چیست و چه کاربردهایی دارد؟

در کتاب ” گفتار تو ، چوب جادوی توست ” اسکاول شین تمرکز خود را روی قدرت کلام می گذارد.

در کتاب “راه مخفی به سوی زندگی” اسکاول شین از مخاطبان خود می خواهد که باور داشته باشند که خداوند موفقیت را در زندگی آنها قرار می دهد حتی از راهی که آنها حدسش را هم نمی زنند. اسکاول شین در این کتاب می گوید که به تعداد همه ی انسان های روی زمین راه برای رسیدن به موفقیت وجود دارد ولی باید تیزحسی داشته باشیم و آن ها را کشف کنیم.

هیپنوتیزم اریکسونی چیست؟ کاربرد آن در زندگی روزانه و اجتماعی انسان امروزی چیست؟

در کتاب ” نفوذ کلام ” اسکاول شین بازهم روی نفوذ و قدرت کلام تاکید می کند . وی به مخاطبانش می گوید که هرچه بگویند آن را به سوی خود جذب می کنند.

در این مقاله سعی کردیم به معرفی کتاب چهار اثر فلورانس اسکاول شین و بیان خلاصه مفیدی از آن بپردازیم. کتاب چهار اثر فلورانس اسکاول شین یکی از برترین کتاب های انگیزشی است که در ایران به خوبی مورد استقبال قرار گرفت.