0

کتاب انسان در جستجوی معنا از دکتر فرانکل و خلاصه آن – صوتی

یکی از برترین آثار دکتر ویکتور فرانکل، کتاب انسان در جستجوی معنا است. این کتاب حاصل سالها زندگی و تجربیات وی در زمان اسارت وی در زندان و اردوگاه کار اجباری نازی هاست.


این کتاب شامل دو بخش است .بخش اول شامل تجربیات و زندگی نامه وی در زمان اسارت است. در بخش دوم که بیشتر علمی است حاصل دستاوردهای وی در لوگوتراپی است.

با علم هیپنوتیزم اریکسونی و کاربرد آن در زندگی روزانه آشنا شوید.

دکتر فرانکل اولین کسی است که لوگوتراپی یا معنا درمانی را مطرح میکند و مبدع لوگوتراپی است.
دکتر فرانکل عصب شناس ریشه پریشانی و اختلال را،ناتوانی فرد در پیدا کردن معنا و مسئولیتی در زندگی خود می داند.
وی در پاسخ بیماران خود از مشکلات کوچک و بزرگ رنج میبرند و شکایت میکنند می پرسد : ” چرا خودکشی نمی کنید؟”

برای آشنایی بیشتر با علم هزاره 21 ، علم برنامه ریزی عصبی کلامی ، علم مدیریت و توسعه مهارت های فردی و اجتماعی


هر فردی به نحوی به این سوال پاسخ می دهد و فرانکل از روی همین پاسخ خط اصلی درمان خود را پیدا می کند.
دکتر فرانکل در شرایطی وارد اردوگاه کار اجباری می شود که نزدیک ترین افراد خانواده اش مثل پدر و مادر و برادر و همسرش را یا از دست داده بود و یا شاهد مرگ آنها بود.


نکته حائز اهمیت این است که وی تنها امید خود و تلاش برای زنده ماندن را نوشتن این خاطرات میداند و همین امر باعث می شود وی از آن اردوگاه که کمتر کسی جان سالم به در میبرده است، با سلامت خارج شود.


کتاب انسان در جستجوی معنا برای همه ما یک هدایتگر است تا مفهومی تحت عنوان معنا را در زندگی خود جستجو کنیم. این کتاب یکی از برترین کتاب ها در زمینه خودآگاهی است.
خواندن این کتاب به همه توصیه می شود به خصوص به کسانی که زندگی برای آنها پوچ و بی معنا شده است.کسانی که مقصر مسائل خود را دیگران و شرایط بیرونی میدانند.