0

متامدل‌ها درتکنیک های کلامی ان ال پی چیست؟ چه کاربردی در مذاکره دارد؟

متا مدل‌ها در تکنیک های کلامی در ان ال پی  در ارتباطات ما چه نقشی دارند؟

متامدل‌ها درتکنیک های کلامی ان ال پی جملاتی هستند که در پشت آنها یک ساختار وجود دارد که آن ساختار بر ضمیر ناخودآگاه گوینده و شنونده تأثیر می‌گذارند. می‌توان گفت متامدل‌ها کلامی هستند که در ظاهر به صورت یک جمله‌ی معمولی می‌باشند ولی در حقیقت نکات دیگری هم پشت آن وجود دارند.

برای اطلاعات بیشتر درباره ان ال پی چیست و چه کاربردهایی دارد؟

۱- ما از متامدل‌ها درتکنیک های کلامی ان ال پی ، مرحله اول به این منظور استفاده می‌کنیم که یک ساختار عمقی را به یک ساختار سطحی تبدیل کنیم. مثلا عجب غذای توپی بود. در این جمله برداشت شنونده با توجه به اطلاعات شخصی او صورت می‌گیرد دقیقا متوجه نمی‌شویم که منظور گوینده از کلمه توپ چه می‌باشد. زیرا این جمله یکی از متامدل ها در تکنیک های کلامی ان ال پی است. هر جمله متامدلی از دو بخش تشکیل شده است.

الف- رمز اولیه که پیامی است که جمله به ضمیر ناخودآگاه مخابره می‌نماید.

ب- رمز ثانویه که همان جمله متامدلی است.

به عنوان مثال شخص می‌گوید من هیچ وقت در زندگی شانس نداشتم:

رمز اولیه‌ای که به ضمیر ناخودآگاه گوینده مخابره می‌شود این است که من موجودی ضعیف و بدبخت هستم و قدرت هیچ موفقیتی را ندارم و رمز اولیه‌ای که بر ضمیر ناخودآگاه شنونده تأثیر می‌گذارد این است که بیچاره خیلی بدشانس است. خدا زمانی که شانس تقسیم می‌کرده است به این بیچاره چیزی نداده است و اینجا اطلاعات غلطی به ذهن شنونده وارد می‌شود.

زیرا مثلا شخص مذکور در خانه‌ای ویلایی در شهرستان بزرگ شده است و الان در آپارتمان کوچکی در تهران زندگی می‌کند، این را به بدشانسی خود نسبت می‌دهد. پس در قسمت دوم متامدل هدف این است که  وضعیتی را به مراتب مشکل تر کنیم و تقصیر را به گردن دیگران بیندازیم مانند جمله‌ی (من هیچ وقت شانسی نداشتم) یا مثلا در امتحان قبول نشدیم و می‌گوییم استاد منو انداخت یعنی قبول مشدن خود را گردن معلم می‌اندازیم.

و سوم اینکه در بعضی از جاها ما از متامدل‌ها استفاده می‌کنیم و هدف پنهان کردن اطلاعات می‌باشد. اگر می‌خواهید دست های نرمی داشته باشید از مایع پریل استفاده کنید.
در همه‌ی متامدل‌ها درتکنیک های کلامی ان ال پی یک، دو یا سه فیلتر تعمیم، تحریف و حذف وجود دارد.

 تعمیم     generation

 تحریف     distoration

 حذف      deletion

برای اینکه اولا جملات متامدلی بر روی ذهن ما و گوینده تأثیر نگذارد و دوما بتوانیم اطلاعات دقیق و مناسب را دریافت کنیم. (نقشه نشان دهنده‌ی سرزمین نیست” پیش فرض های nlp “) باید متامدل‌ها در تکنیک های کلامی ان ال پی را به اصطلاح بشکنیم تا منظورهای اصلی کشف شوند. به خصوص این قسمت در مشاوره و درمان بسیار ضروری است.
مثال) برای کلمات زیر دو کلمه بنویسید که به آن ها اضافه شود و در هر کدام بار معنایی منفی و مثبت داشته باشد.

عشق:   عشق مادر
عشق:  عشق کثیف
پیروزی: پیروزی شجاعانه
پیروزی: پیروزی ساختگی
غم: غم عشق
غم: غم بی خودی

متامدل‌ها درتکنیک های کلامی ان ال پی ،نشان دهنده ی چگونگی دیدگاه مخاطب است.          جان گریندر

مقاله nlp چیست؟ را مطالعه کنید.

انواع متامدل‌ها درتکنیک های کلامی ان ال پی

۱-متامدل عمومیت دادن:

مثل همیشه، هروقت، هرجا، هیچ جا، هیچ کس
در اینجا از خود کلمه عمومیت سوال می‌پرسیم تا ناخودآگاه سوژه دچار تردید شود.
نکته در شکستن متامدلها کافی است تا فقط یک تردید در سطح ضمیر ناخودآگاه ایجاد شود.

۲- متا مدل فعل مجهول
در این نوع متامدل ما فعلی را توسط یک فعل دیگر قطع می‌کنیم و مخاطب در وضعیت سوال برانگیزی قرار می‌گیرد.
مثال- پولدار شدن در ایران غیرممکن است.

از او می پرسیم کسی در ایران پولار نشده است؟

 

۳- متامدل اسمی کردن
یعنی برای یک وضعیت اسم گذاری می‌کنیم. یعنی یک وضعیت را تبدیل به یک شیء دست نیافتنی می‌کنیم.
مثلا عجب غذای توپی
مثلا پولداری عجب چیزیه
در اینجا بهتر است در ابتدا از خود نام ( اسم) سوال کنیم. مثلا می‌پرسیم توپ یعنی چه؟

۴- متامدل عامل مدل یا پیچیدگی

در این متا‌مدل با یک فعل مسیر فعل اصلی را تغییر می‌دهیم و لحن و لهجه هم در این متامدل تأثیر‌گذار است. معمولا در این متامدل ها در تکنیک های کلامی ان ال پی از باید‌ها و نبایدها و یا دو فعل منفی پشت سر هم استفاده می‌شود. به مثالهای زیر توجه فرمایید.
انشاءالله درست میشه              باید بپرسیم                          انشاءالله یعنی چه موقع؟
من نمی تونم این کار را نکنم      باید بپرسیم                          اگر نکنی چی میشه؟

۵- متامدل ناقص

اه – بسه – آره تو خوبی –        باید بپرسیم                          اه یعنی چه؟ – چی بسه؟ –   کجای من خوبه؟

۶ متامدل علت و معلول

من نمی تونم ازدواج کنم چون می خوام درس بخونم
در اینجا می توان از ارتباط بین علت و معلول سوال کرد.
باید بپرسیم                              اگر ازدواج بکنی چی باعث میشه درس نخونی؟

۷متامدل خواندن فکر

می‌دونستم این کار را می کنی   یا می‌دونستم دوستم نداره
باید بپرسیم                               از کجا می دونستی؟

در انتهای این مقاله و اکنون که با متامدل‌ها درتکنیک های کلامی ان ال پی آشنا شدید و می دانید که متامدل‌ها درتکنیک های کلامی ان ال پی چیست؟ و چه کاربردی در مذاکرات روزانه ما و ارتباط ما با ضمیرناخودآگاه خود می تواند داشته باشد.

لازم به یادآوری است که دانش nlp که توسط ریچارد بندلر و جان گریندر به دنیا معرفی شد،ارتباطات ما با دنیای درون و بیرون ما را گسترش می دهد. تمرینات nlp و تکنیک های nlp که همیشه باید با دقت و سرعت انجام شوند از ابزارهای مهم برای مدیریت این دو دنیا می باشند.

منابع :

کتاب nlp عملی دکتر کوروش معدلی

کتاب nlp در 21 روز